458 operasjoner utsatt

Sykehusstreiken har så langt ført til at 458 operasjoner er utsatt ved Sykehuset Østfold. I tillegg er nesten 1400 polikliniske konsultasjoner utsatt, ifølge informasjonsavdelingen ved Sykehuset Østfold. Det er kun planlagte operasjoner som er utsatt.

De fleste som har blitt rammet av streiken venter på inngrep for muskel- og skjelettlidelser eller mage- og tarmkirurgi.

Streikevakter ved Sykehuset Østfold
Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK