Hopp til innhold

E18 skal finansieres med 434 millioner bomkroner

I forslaget til statsbudsjett er det foreslått 829 millioner kroner til tre prosjekter på E18 i Indre Østfold. Halvparten skal finansieres gjennom bompenger.

Nye E18 Melleby-Momarken

Nye E18 Melleby-Momarken ble åpnet for trafikk i september. Det er foreslått 161 millioner til sluttoppgjør og mindre restarbeider på strekningen, samt opprusting av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg.

Foto: Anders Winlund / NRK

Det legges opp til byggestart i prosjektet E18 Riksgrensen - Ørje i Marker i februar neste år, med åpning for trafikk i 2017.

Regjeringen har foreslått 259 millioner kroner til prosjektet. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 190 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Den 6,4 kilometer lange strekningen skal bygges ut som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesveg 21.

Knapstad - Retvet

Til dette prosjektet er det foreslått 409 millioner kroner - hvorav 230 millioner skal stilles til disposisjon av bompengeselskapet.

Anleggsarbeidene startet opp i februar i år, og strekningen ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts vei over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus.

Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18.

Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel.

Melleby - Momarken

161 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Det forutsettes at 14 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet omfatter bygging av 8,3 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år.

Midlene i 2015 skal brukes til sluttoppgjør og mindre restarbeider for hovedentreprisene, opprusting av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg.

Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.