NRK Meny

400.000 til Dialogforum

Dialogforum Østfold har fått 400.000 kroner av Kulturdepartementet. Departementet har fordelt vel tre millioner kroner til 12 ulike prosjekter. Det kom 21 søknader om tilskudd. Dialogforum Østfold er et av tiltakene som fikk størst tildeling. Bevilgningen bidrar til at Dialogforum Østfold kan fortsette sitt arbeid også neste år. Dialogforum Østfold driver arbeider for økt forståelse og for å forebygge radikalisering.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Moss Avis: Rv19-løsning i sikte

    Det skal være bestemt at Bane Nor skal forsterke et punkt ved Kransen i Moss for å legge til rette for ny riksvei mellom Moss havn og E6. Det skriver Moss Avis på nett. Det til tross for at prislappen kan bli over 5 milliarder kroner, mot tidligere anslag på 2,7 milliarder.

  • Se NRK Østfolds TV-sending 18:50