NRK Meny
Normal

4 mill. til Vansjø-Hobølvassdraget

Statens Forurensningstilsyn gir fire millioner kroner til Vansjø-Hobølvassdraget. Pengene skal brukes til overvåking av vannkvaliteten i området.

Vansjø, september 2006

SFT fortsetter å støtte opp om arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Vansjø har i flere år hatt store problemer med giftig algevekst.

Lederen for Morsa-prosjektet, Helga Gunnarsdottir, er svært fornøyd med tildelingen:

- Pengene skal brukes til overvåking av Vansjø og andre innsjøer også elver. Overvåknignen i seg selv gir ikke bedre vannkvalitet, men den vil gi oss kunnskap og vise om vi er på rett vei og om tiltakene virker eller ikke, sier

SFT gir også to millioner til Jærvassdragene i Rogaland.

SFT har gjennom flere år gitt gitt betydelige økonomiske bidrag for å løse miljøproblemene i disse områdene.

Næringssalter fra jordbruket

Årets tildeling av midler er basert på tidligere resultater og anbefalingene etter fjorårets arbeid med Vansjø-Hobølvassdraget og Jærvassdragene.

Miljøproblemene i vassdragene er nokså like. Hovedårsaken til forurensningene er tilsig av næringssalter fra jordbruket, spredt bebyggelse og kommunalt avløp.

Ingen stor forbedring

Det er satt i verk en rekke tiltak for å stoppe tilførslene av næringssalter, men en er fortsatt ikke i mål. Vannkvaliteten har ikke blitt nevneverdig bedre til tross for stor innsats i flere år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Solid Comet-seier

    Comet vant til slutt 7-1 over Grüner i 1. divisjonskampen i ishockey. Dermed trygger haldenserne serieledelsen.

  • Comet slår hardt tilbake

    Comet havnet under tidlig i andre periode i 1. divisjonskampen i ishockey mot Grüner. Men etterpå scoret haldenserne fire ganger, og leder dermed 4-1 etter to perioder.