35 klager på støy da skip lastet kabler

Folk som bor et par tre kilometer unna fikk forstyrret nattesøvnen da «Skandi Vitoria» lastet kabler ved Aker Solution i vinter. Fylkesmannens miljøvernavdeling slår fast at bedriftens støygrenser ble brutt.

«Skandi Vitoria»

Aker Solutions i Moss produserer sjøkabel. Bedriften blir nå pålagt å gjennomføre en befolkningsundersøkelse.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Støyen førte til 35 ulike klager til Fylkesmannen i Østfold. Noen av klagene kom fra folk som bor et par tre kilometer unna. Nå har Fylkesmannen varslet bedriften om at de vil kreve en befolkningsundersøkelse om støyen.

– Jeg trodde i utgangspunktet at det var et eller annet slags byggeprosjekt som hadde startet opp. Det var dårlig med nattesøvn. Vi sov med ørepropper, forteller Annema Thommesen. Hun fant ut at støyen kom fra Aker Solutions som ligger drøyt 2,5 kilometer i luftlinje fra der hun bor.

Hun gjorde som 34 andre, hun kontaktet Fylkesmannen i Østfold og klaget på støyen.

Annema Thommesen

Annema Thommesen bor 2,5 kilometer i luftlinje fra bedriften, men ble forstyrret av støy nattetid.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Ikke vanlig med 35 klager

– Det er ikke vanlig at vi får 35 klager i forhold til en hendelse, sier miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold Karsten Butenschøn.

Han sier at støygrensene ved bedriften ble brutt da det ble lastet sjøkabler i månedsskiftet januar / februar.

Bedriften beklager

Presseansvarlig hos Aker Solutions Anne Cecilie Lund Andersen sier støyen var høyere enn det de var vant med og hadde forventet.

– Det må vi beklage. Vi ønsker ikke at våre naboer skal bli påvirket på den måten, sier hun.

– Brøt dere støygrensene som Fylkesmannen har satt?

– Jeg kan ikke kommentere direkte på støygrenser, men det jeg kan si er at dette var et lydbilde som var langt høyere enn det vi har vært vant med.

Skal spørre naboene

Aker Solutions må forberede seg på å gjøre en befolkningsundersøkelse om støyen som var i Moss de ukene «Skandi Vitoria» lastet sjøkabler i vinter. Risikoen for gjentagelse skal med i undersøkelsen, som må gjennomføres av andre enn Aker Solutions selv. Det går fram av varselet miljøverndirektør Karsten Butenschøn har signert.

– Vi ønsker å få et helt bilde av hvor stor støybelastning som oppsto ved denne akutthendelsen. De klagene vi har fått gir bare uttrykk for de 35, mens området som er berørt omfatter mange tusen mennesker, sier Butenschøn.

– Hva skal dere gjøre når dere får resultatet av den undersøkelsen?

– Det må vi vurdere opp imot de forutsetningene som lå til grunn da vi ga tillatelse til bedriften. Om nødvendig kan det bli aktuelt å endre tillatelsen, men det er det altfor tidlig å si noe om nå, sier miljøverndirektøren.

Bedriften har fått to uker på å svare på Fylkesmannens foreløpige rapport og krav. Derfor er det lite konkret om Fylkesmannens funn Lund Andersen ønsker å si noe om nå.

– Det viktigste for oss er uansett at vi skal drive vår virksomhet på en god måte, til minst mulig påvirkning på lokalmiljøet, og rett og slett ta hensyn til vårt lokalmiljø, sier hun.