260 barn misbrukt av ansatte i skoler og barnehager

I løpet av seks år har politiet etterforsket overgrep mot 260 barn i skoleverket. 74 ansatte er enten dømt, tiltalt eller siktet. Flere skoler har oversett varslere i årevis.

Halden fra festningen

En ungdomsskole i Halden fikk flere bekymringsmeldinger om en lærer som hadde et forhold til en mindreårig elev. Det gjorde skolens ledelse ingenting med. Eksempelet fra Halden er langt fra unikt, viser undersøkelse.

Foto: Margret Helland / NRK

Det er journalisten Sonja Holterman i fagbladet Utdanning som har samlet inn informasjonen om overgripere i skoler og barnehager. Holterman har funnet minst 260 ofre. De er barn i alle aldre, som har blitt utnyttet av folk de skulle kunne stole på.

Ett av ofrene er fra Halden. Hun er fremdeles sjokkert over at ingen gjorde noe – til tross for flere varslinger. Ved en ungdomsskole i kommunen startet en lærer i 2004 et seksuelt forhold med en da 15 år gammel jente. Hun anmeldte saken i 2013.

– Jeg tenkte hele tiden «Hva hvis jeg anmelder? Blir det lettere da? Vil jeg bli trodd? Vil han bli straffet?», forteller hun NRK.

Til slutt forstod hun at hun ikke kunne leve hele livet sitt med disse spørsmålene i hodet.

– Jeg kom ikke til å klare å legge det bak meg uten å ha forsøkt å gjøre det jeg kan gjøre for å oppnå rettferdighet.

Mer om overgrep mot barn i Norge:

Skolen ble varslet flere ganger

Etter anmeldelsen skulle det vise seg at skolen fikk flere meldinger allerede ni år tidligere, men ikke gjorde noe. Flere klassevenninner hadde kontaktet skolens ledelse, og gitt dem flere bekymringsmeldinger.

Lill Stende

– Slike ting skal ikke skje, sier skolesjef Lill Stende i Halden.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det måtte offeret lese politiets vitneavhør for å få vite.

– De visste hva som foregikk. De hadde fått flere bekymringsmeldinger. Også gjorde de ingenting?! Det sjokkerer meg fremdeles den dag i dag. Det er ingenting som kan unnskylde det.

Ved samme skole, i 2011, skjedde det igjen. Denne gangen var det en kvinnelig lærer som hadde et seksuelt forhold til en gutt på skolen. Læreren ble dømt i 2012.

– Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd, og de sakene vi har hatt, sier konstituert skolesjef Lill Stende i Halden.

Hun sier det som har skjedd har ført til at kommunen har gått gjennom rutinene sine for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

Halden er langt fra noe unntak

Sonja Holterman

Det mest overraskende var at det var såpass mange saker. Jeg hadde trodd at vi i fagbladet for utdanning hadde omtalt de fleste sakene, men slik var det ikke, sier Sonja Holterman.

Foto: Margret Helland / NRK

74 ansatte er siktet, tiltalt eller dømt. I 50 av tilfellene dreier det seg om overgrep og seksuell utnyttelse av elever eller barn.

Det som skjedde i Halden er langt fra noe unntak, viser funnene til Sonja Holterman. I flere saker har ledelsen fått varsel, men ikke anmeldt den ansatte.

– I ganske mange saker er det meldt ifra, da er det andre ansatte, foreldre eller barn som sier ifra. Der er også et par saker hvor en lærer er anmeldt, men saken blir henlagt eller foreldet. Så får læreren fortsette, og gjør nye overgrep mot elever.

Har fått holde på i årtier

Dette går først og fremst ut over de barna de har ansvar for, fortsetter Holterman. Det er et fåtall som begår overgrep mot andre barn, og noen som laster ned overgrepsbilder eller gjør overgrep over nettet.

– Det som peker seg ut er at en del i skoler de jobber på. Det skulle man ikke tro at var mulig å gjøre innenfor rammeverket av skoler og barnehager.