231 anmeldelser i hummeraksjoner

Tidenes største aksjon mot ulovlig hummerfiske har ført til 231 anmeldelser.

231 anmeldelser i hummeraksjoner

Norsk hummer er utrydningstruet, men det syndes stadig mot reglene for fangst, både når det gjelder fangstperiode og minstemål. Minstemålet er 25 cm fra hode til hale. Denne oppfyller ikke kravet og må settes ut igjen på akkurat samme sted som den ble fanget.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Nå skal synderne spores opp.

Sakene fordeler seg på 113 saker i Agder, 19 i Telemark, 23 i Vestfold og 76 anmeldelser i Østfold.

Bak aksjonen står Økokrim, Kystvakten, Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og politidistriktene Østfold, Vestfold, Telemark og Agder.

– Det var nok en større kontroll i Agder enn i de andre distriktene, sier lederen av miljøteamet til Økokrim, Hans Tore Høviskeland, til NTB.

Anmeldelsene er gjort på bakgrunn av funn av ulovlig redskap til bruk i hummerfiske. Nå starter politiet den vanskelige jobben med å finne eierne av redskapen.

Les også: - Folk bør tipse om ulovlig fangst

Les også: Reker mot prisrekord

Les også: Frykter for hummerbestanden

Video: Fra aksjonen - se beslagene:

Video nsps_upload_2009_7_13_19_14_13_700.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Nye aksjoner

Den store aksjonen er nå over, men politiet vil fortsette aksjonene utover sommeren. Den som blir en tatt for ulovlig fiske, kan vente seg bøter fra rundt 4000 kroner og oppover.

– Velger man å ta en hummer, får man en bot på rundt 8000 til 10.000 kroner, sier Høviskeland.

Politiet sier omfanget av det ulovlige fisket er som forventet, men håpet er nå at folk retter seg inne i regelverket som er.

– Det er viktig at folk følger det regelverket som er satt, slik at vi skal kunne klare å ta vare på hummeren, sier Høviskeland.

Han sier de fleste som fisker ulovlig er lokale personer eller turister. Det er ikke snakk om et organisert ulovlig fiske.

Truet

Norsk hummer er utrydningstruet.

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er det kun lov å fange hummer i oktober og november, og uansett aldri på søndager.

I resten av landet varer fisket enda en måned lenger.

Felles minstemål for hele landet er 25 centimeter, og hummer med utvendig rogn er totalfredet hele året.