2014-jubileet under planlegging

Østfold fylkeskommune har satt av en million kroner til markering og feiring av Norges 200-års grunnlovsjubileum.

Eidsvollforsamlingen 1814

JUBILEUMSPLANLEGGING I GANG. Norges 200-års grunnlovsjubileum i 2014 vil bli behørig markert også i Østfold.

Foto: NRK

Arbeidet med et tohundreårs-jubileum for grunnloven er i full gang her i fylket.

Det er nedsatt en styringsgruppe - "Østfold 2014" som ledes av ordfører i Moss, Tage Pettersen.

Gruppa skal koordinere aktiviteter i hele fylket på tvers av kommunegrensene, som setter fokus på grunnlovsjubileet.

Les også:

Satte av en million

Østfold fylkeskommune har satt av en million kroner til markeringen.

To hundre tusen kroner av pengene skal brukes på "Dokumentasjon og forskningsprosjekt ved Konvensjonsgården."

Konvensjonsgården var hovedbygning på Moss jernverk i perioden 1704 - 1875. Gården er et av de viktigste minnesmerkene fra hendelsene i 1814.

Christian Fredrik oppholdt seg i Konvensjonsgården mens han forhandlet om Norges fremtid.

Siste skudd 1814

SLÅSS MED SVENSKENE. Det utbrøt stridigheter mellom Norge og Sverige sommeren 1814.

Foto: Ukjent

Konvensjonen i Moss

Moss er kjent for "Mossekonvensjonen", som har fått navn etter avtalen mellom Sverige og Norge, som ble undertegnet i Moss den 14. august 1814.

Isolert sett var konvensjonen en våpenhvile mellom Sverige og Norge, som satte stopp for krigen mellom nabolandene som hadde startet fjorten dager tidligere.

Gjennom "Mossekonvensjonen" erkjente imidlertid Karl Johan Stortingets plass i norsk samfunnsliv.

Dette var sentralt for den senere politiske utviklingen i Norge på 1800-tallet, og sikret i siste instans at Norge hadde selvstendige politiske institusjoner i 1905.

14. august er offisiell flaggdag i Moss og markerer samtidig feiringen av "Mossefossens dag".