200 søkte på barnehagejobb

200 har søkt på jobb i den nyetablerte «Fus Kråka» kulturbarnehage i Moss. Det skriver Moss Avis. Det var 35 søkere til pedagog-stillingene. Barnehagen skal ha plass til 68 barn, fordelt på fire avdelinger og vil trolig ha behov for rundt 15 ansatte. Daglig leder Katrine Kjæreng Kolstad sier til avisen at det er moro at så mange vil være med på å starte en ny barnehage.