NRK Meny
Normal

200 år siden Berby-slaget

12. september er det på dagen 200 år siden kampene ved Berby i Halden. Dette var de siste krigshandlingene mellom Norge og Sverige i 1808.

Det kommer til å drive kruttrøyk over Berby fredag 12. september 2008, slik det gjorde for 200 år siden, da svenske og norske styrker støtte sammen ved Berbyelva.

Foto: Øystein Okkenhaug / NRK

Fredag 12. september markeres dette på slagstedet ved Berby bro.

- Her ligger landskapet som det lå i 1808, broen er på samme sted, og fremdeles finner vi steingjerdene hvor soldatene søkte ly for kuleregnet, forteller Jens Bakke i Idd og Enningdalen Historielag.

Vervet unge menn

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Den 12. september kom meldingen om at svenskene var på veg inn Enningdalen med en stor hær. Etter et omfattende slag, der flere enn 70 soldater døde eller ble skadd, trakk svenskene seg tilbake.

Foto: Øystein Okkenhaug / NRK

1808: Sju- års krigen var i gang og Norge var i krig med Sverige.

Norge opplevde noen svært vanskelige tider med uår, hungersnød og sykdommer. Stadig angrep svenske styrker og nordmennene hadde lite å stå imot med.

I august 1808 var det et stort press på unge menn fra flere steder i landet om å melde seg for å dra til Østfold og kjempe mot svenskene.

Etter en strabasiøs reise til fots kom de til Berby i Halden og slo leir ved brua over Berbyelva. Deres sjef var major Krebs.

Blodet fløt i tåkehavet

Den 12. september kom meldingen om at svenskene var på veg inn Enningdalen med en stor hær.

Tåken lå tett over Berby, da svenskene kom marsjerende. De hadde tydelig trodd at fremrykningen skulle bli en lett jobb.

Nordmennene forsvarte seg godt og svenskene klarte ikke å komme over Berbyelva. Noen prøvde å svømme over, men ble tatt til fange.

Da trefningene hadde vart i fem timer kom en svensk offiser ridende med et hvitt flagg og spør så etter den norske øverstkommanderende.

Major Krebs stiger da frem og den svenske offiseren sier: "Jeg hadde trodd at vi skulle ha spist laks på Berby i dag, men dere har sterke folk. Kan De tilstå oss våpenhvile i to timer ? "

Jens Bakke

- Vi begynner med en vandring, der historien gjenskapes, sier Jens Bakke.

Foto: Halden Dagblad

Krebs svarte: "Ikke mer enn en ½ time, jeg venter straks noen hjelpetropper så er vi i gang igjen. "

Da trakk den svenske hær seg tilbake.

Svenskene hadde 50 døde og sårede, nordmennene 23.

Vandring på historisk grunn

- Vi gjennomfører en vandring i disse historiske omgivelsene, forteller Jens Bakke.

Oberstløytnant Tore Kielland Gransæther er guide og sørger for en informativ kveldsvandring i krigshistorien.

- Vi får besøk av etterkommere etter soldater fra Bergenhusiske grenaderbataljon som kjempet her i 1808, forteller Bakke.

De største tapene under Berby-slaget var nettopp blant Bergenhusingenen, som var kjent for å være gode og modige soldater. Av 23 falne var fem Bergenhusinger.

Markeringen på Berby inneholder også besøk av militærhistoriske foreninger, som bidrar med kanoner og kruttrøyk, og grenaderer med bjørneskinnsluer gjenskaper episoder fra slaget.

- Vi tenner bål og serverer pølser, vafler og kaffe, og vi håper mange finner veien, sier Jens Bakke.

Berby ligger ved bunnen av Iddefjorden, to mil sør for Halden by.

www.berby.net

"... en förbannad historia "

...en förbannad historia

Heftet ”En förbannad historia – kampene ved Berby og krigen i 1808” er trykket opp i 700 eksemplarer.

Foto: Idd og Enningdalen Historielag

I anledning 200-årsmarkeringen utgis et nytt historisk hefte med navnet "... en förbannad historia" som handler om kampene på Berby og krigen 1808.

Heftet er utgitt av Idd og Enningdalen Historielag i samarbeid med Halden historiske Samlinger og Foreningen Økomuseum Grenseland.

Forfattere er Kari Norheim, James Ronald Archer og Svein Norheim, alle fra museet i Halden og Jostein Fet fra Volda.

Første del av heftet er basert på de grundige forarbeidene som ble gjort til Halden historiske Samlingers utstilling om krigen 1808.

Andre del består av historikeren Jostein Fets avhandling om Sunnmøringene i krigen 1808 og kampene ved Berby.

Stoffet er basert på et enestående kildemateriale sporet opp på Nordvestlandet - mange bevarte soldatbrev, samtidige publikasjoner trykt i Volda,og ikke minst Jacob R. Vasbottns erindringer fra krigen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: