NRK Meny
Normal

Østfoldkvinne tiltalt for seksuelt overgrep mot 13 år gammel gutt

Statsadvokatene mener østfoldkvinnen forgrep seg på gutten i hennes egen leilighet. Det har tatt skandaløst lang tid å få saken opp for retten, mener bistandsadvokaten.

Tingrett illustrasjon
Foto: Anja Lillerud / NRK

Statsadvokaten mener overgrepene skjedde på hennes bosted enten sent i september eller tidlig i oktober 2010. Gutten var da under 14 år gammel, noe

- Dette er to parter det egentlig er veldig synd på, og det er heller ingen som ønsker at jenta skal straffes mer enn nødvendig for det hun har gjort.

Tollef Skobba, bistandsadvokat

som betyr en strengere strafferamme. Kvinnen var da 18 år gammel. Saken starter i tingretten den 27. mai.

Tollef Skobba

- Det er svært synd på begge parter i denne saken, sier bistandsadvokat Tollef Skobba.

Foto: NRK

At det har tatt så lang tid å få saken opp skyldes flere forhold, sier hennes forsvarer, advokat Bjørn Haugen.

– Det tok lang tid før forholdet ble anmeldt. Dernest har den ligget en stund hos politiet. Så ble den berammet til rettsmøte, og på bakgrunn av henvendelse fra meg ble det satt i gang nærmere undersøkelser av jenta.

Bistandsadvokat Tollef Skobba forteller at saken først ble henlagt, men at det omsider ble fortgang i sakene etter at han klaget på henleggelsen. Han har ikke mye til overs for at dette har tatt over tre år.

– En skandale

– Det er min oppfatning at dette er en skandale, sier Skobba. Disse sakene skal det være fokus på, det har også vært et ønske fra den øvre del av påtalemakten om å få disse sakene gjennom.

– Grunnen er i første omgang at politiet har gjort et slett arbeid og henlagt saken. Men når statsadvokaten kom på banen etter at jeg sendte en klage, så har dette gått relativt kjapt.

Mentalt jevnbyrdige

I saken kommer forsvarsadvokat Bjørn Haugen til å be om at kvinnen frifinnes.

– Det er slik at hvis man i alder og utvikling er omtrent jevnbyrdige, så betyr det at man kan være straffri. Derfor må det gjøres en vurdering av utviklingsnivået til de involverte.

Advokat Bjørn Haugen

Forsvarsadvokat Bjørn Haugen mener spesialistenes undersøkelser viser at den tiltalte og den 13 år gamle gutten var mentalt sett jevnbyrdige.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Spesialister har gjort en utredning i saken, og jeg legger til grunn at jenta ikke skal kunne straffes. Vi går for en frifinnelse, sier Haugen.

Den tiltalte har opplevd de siste årene som svært belastende og vanskelige, sier Haugen. Hun benekter straffskyld, ut ifra de spesialistundersøkelsene som er gjort. Det som fysisk skjedde mellom henne og gutten blir ikke avvist.

– Veldig synd på begge to

Bistandsadvokat Skobba samtykker i at en slik utredning var på sin plass. Men han vil komme med krav om såkalt standardisert oppreisning, et så langt ikke opplyst pengebeløp, i retten. Han er ikke enig i at loven åpner for en frifinnelse i denne saken, det holder ikke at de to partene er jevnbyrdige bare når det gjelder modenhet.

– Etter loven er det ikke det, men i forhold til en eventuell straffeutmåling så er det klart at det vil ha betydning, sier Skobba.

– Dette er to parter det egentlig er veldig synd på, og det er heller ingen som ønsker at jenta skal straffes mer enn nødvendig for det hun har gjort.

– Men at hun har forgrepet seg på en veldig ung gutt, det kommer man ikke fra.

– Tøff belastning

– De faktiske omstendighetene er rimelig greit avklart fra politiets side, så det er den rettslige vurderingen som vil være avgjørende i saken, sier advokat Haugen.

– Hun skulle veldig gjerne ha sluppet å møte i retten, dette har vært en forferdelig tøff belastning for henne.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Varetektsfengslet for familievold

    En 40 år gammel mann er varetektsfengslet for fire uker. Han er siktet for familievold, brudd på kontaktforbud, besøksforbud og skadeverk. Mannen avviste i retten at han har slått barna og hevdet at ekskona hadde kontaktet ham. Men Moss tingrett mener det er overveiende sannsynlig at han har begått de straffbare handlingene.

  • Høyesterett avviste håndverker

    Høyesteretts ankeutvalg har sagt nei til anken fra en håndverker fra Moss.

    Borgarting lagmannsrett dømte mannen til to og et halvt års fengsel for grovt bedrageri. I tillegg må han betale 2,2 millioner kroner i erstatning til oppdragsgivere som hadde forhåndsbetalt ham for å gjøre renoveringsarbeider. 44-åringen har også mistet retten til å drive næringsvirksomhet de neste fem årene.