120 nye arbeidsplasser til Mysen

Det nye fengselet i Mysen skal ansette 120 arbeidstagere med høyskoleutdannelse, skriver Smaalenenes Avis. Fengselet skal stå ferdig i 2017 og vil romme til sammen 96 celler. Av de 120 som ansettes skal 100 være fengselsbetjenter. Ifølge avisen vil dog ikke ansettelsene nødvendigvis være nyansettelser, da det gamle Botsen fengsel i Oslo skal stenge.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Telenor sliter på Aspedammen

    Telenor innrømmer at de har problemer med å få reparerte bruddet på telefonlinjene til Aspedammen i Halden kommune. Telenor må ha sikkerhetsmannskaper på plass, ettersom arbeidene skal skje ved jernbanelinja. Det er dette som tar tid, ifølge kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

  • Erstatningssak om Hankø-hytter

    Selskapet Hankø Utvikling og staten møtes nå i retten i en erstatningssak. Det er utbyggeren som krever erstatning for at byggeprosjektet med utleiehytter i Hankøsundet ble forsinket som følge av at Fylkesmannen i 2017 nektet igangsettelse, skriver Dagens Næringsliv.