106 branner i avfallsanlegg siden 2016

Hittil i juli har det vært store branner i fem avfallsanlegg rundt om i landet. Miljødirektoratet og DSB er bekymret.

Brannmann på Haraldrud

Brannen i avfallsanlegget på Haraldrud i Oslo bød på problemer for brannvesenet, som arbeidet lenge med slukkingen.

Foto: Lars Magne Hovtun / OBRE

Siden mars har det oppstått fem storbranner i norske avfallsanlegg. Dette er kun store branner, de som nevnes i mediene. Siden 1. januar 2016 har Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) fått melding om i alt 106 branner i avfallsanlegg i Norge.

– Det er et stort antall. 106 branner er 106 for mye, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.

Krevende slukningsjobb

Hun forteller at brannene er svært krevende for brannvesenet å slukke, og sier man vet lite om hvorfor det begynner å brenne.

– Men det er tilfeller der det rett og slett er selvantenning av store hauger med søppel.

Thomas Hartnik

Thomas Hartnik forteller at man ikke vet hvor mye farlige gasser som slipper ut ved branner i avfallsanlegg.

Foto: Hanna Huglen Revheim/NRK

Røyk og miljøgifter som slippes ut i forbindelse med slike branner, kan få konsekvenser for dem som bor i nærheten av anleggene.

– Vi har ikke oversikt over omfanget av miljøgifter som slippes ut. Det kommer også an på hva slags avfall det er snakk om. Det er vanvittig vanskelig å anslå omfanget av utslippene fra slike branner, forteller Thomas Hartnik, seksjonsleder i Miljøgiftavdelingen hos Miljødirektoratet.

Han forteller at de sammen med DSB og noen av fylkesmennene vil diskutere hva som skal gjøres for å senke antall branner i avfallsanleggene.

– Der kommer vi til å diskutere flere mulige tiltak. Vi vurderer også å føre flere tilsyn sammen med flere andre etater, og så får vi se hva som kan komme ut av en slik aksjon.

Frevar

Hos Østfold gjenvinning i Fredrikstad var det mye røyk og flammer, da papp tok fyr.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Eksplosjonsartet brann

Pedersen i DSB tror ikke det er noe galt i næringen som sørger for det store antallet branner. Hun tror at våren og sommerens varme vær har gjort det ekstra farlig også på anleggene.

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen i DSB er bekymret over antallet branner i norske avfallsanlegg.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Da blir det ekstra viktig å tenke forebyggende også med tanke på denne typen tørkeperioder fremover det forebyggende arbeidet.

En video fra avfallsanlegget Remiks i Tromsø viser hvordan et batteri eksploderer midt mellom annet avfall. Batteriene som egentlig skal leveres til gjenvinning legges sammen med annet søppel, og kan derfor være en årsak til brann.

– Folk har det travelt og tenker seg ikke om. De kaster batterier og utstyr med batterier i søpla. Det kan være rene brannbomber, mener Deva Zen, arbeidslederen ved Remiks.

Batterier i søpla er farlig

Flere av brannene oppstår også mens avfallet mellomlagres. Hartnik mener dette er spesielt bekymringsverdig.

– Da er det ofte store mengder avfall som brenner. Det er blandingsavfall som ofte inneholder en god del brennbart materiale.

Er det mulig å få en slutt på brannene?

– Det vet jeg ikke. Men det er absolutt ønskelig å redusere antallet branner i avfallsanlegg, sier han.

Mye røyk fra bygningen som brenner.

Det utviklet seg mye røyk fra brannen hos Revac i Vestfold.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK