1000 Bane NOR-ansatte til nytt as

Bane NOR oppretter et eget selskap for å vedlikeholde og drifte jernbanen. Det betyr at drøyt 1000 av de 4500 ansatte blir flyttet over til det nye aksjeselskapet. Det er et steg på veien mot konkurranseutsetting.
Konkurranseutsetting av driften av Østfoldbanen har vært på høring siden april men først etter styrebehandling i desember blir det klart hvilke kontrakter som blir utlyst