-Misforståelser og rykter

- Vi har aldri ment at Strömstad kommune ikke skal utvikles, og at vi ikke vil ha nordmenn her, sier talsmann for Strömstad-partiet.

Strömstad
Foto: Rainer Prang / NRK

Kritikken mot Strömstad-partiet, for at de skremmer opp nordmenn bosatt i kommunen eller med næring i Strömstad, samt andre nærigsdrivende har flommet etter at partiet tok 28,9 prosent av kommunens velgere ved valget i september.

Strömstads ordfører har krevd et svar fra partiet, etter at han har fått mange henvendelser til seg fra folk som er urolige for Strömstad-partiets politikk.

- Rykter og misforståelser

- Jeg vet ikke hvor disse ryktene kommer fra, men vi har aldri ment at vi ville legge hindringer i veien for næringsdrivende eller investorer i Strömstad kommune, sier Sven Moosberg, sekretær i Strömstad-partiet til NRK.

Han peker på at han selv er selvstendig næringsdrivende, og at han ønsker næringsvirksomhet til kommunen, så skatteinntektene øker og folk i kommunen får bra levekår.

- Det må være en gedigen misfortsåelse et eller annet sted, som gjør at fokus settes på dette spørsmålet på denne måten, sier han.

Strömstad-partiet har etter turbulensen de nå har opplevd funnet det riktig å gå ut med en avklaring i lokalavisen Strömstad Tidning, som kommer på trykk tirsdag, og hos NRK.

Ill.foto
Foto: Rainer Prang / NRK

Feil byutvikling

Det Sven Moosberg imidlertid er helt klar på er at den utviklingen som er i bynære strøk er helt feil.

- Tar vi Canning-området som et eksempel, så bygges det der fritidsboliger "midt i byen". Der er det folk med mye penger som kjøper seg inn, for å ha et sted å bo på sommeren.

Vi ønsker oss at "det er lys i vinduene"  her i byen hele året, og ikke bare om sommeren, og det er det vi har lagt vekt på i vår valgkamp, sier Moosberg til NRK.

Han understreker at kommunen har mange landområder det kan bygges boliger og utvikles næring på, men midt i byen vil partiet ikke ha en slik utvikling.
- Det er dessverre også slik at unge mennesker fra kommunen her ikke lenger har råd til å skaffe seg bolig, på grunn av de høye prisene, og for å sikre oss at folk vil jobbe og bo her, må det en endret policy til, sier Moosberg til NRK. 

Hytteidyll
Foto: Rainer Prang / NRK

 

Nordmenn handler stort

Andelen hytter solgt til nordmenn i Strömstad var på 63 prosent i 2003, men steg til 80 prosent i 2005.

- Jeg vil si at åtte eller ni av ti fritidshus går til nordmenn, sa Sven Olof Jacobsson, daglig leder i FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå i Strömstad til NRK Østfold i desember 2005.

Selv om den norske kronen ikke var så mye verdt i 2005, som den var i 2002, ble  annethvert hus hos svenske meglere i grenseland solgt til nordmenn.  

Hva omsetningstallene av boliger i Strömstad vil vise i år er så langt uklart.

Tok et jafs av velgerne

Sven Moosberg vil ikke spekulere i hvem som har tolket partiet dit hen at de ikke ønsker nordmenn til kommunen, som investorer eller fastboende. Men han slår fast at partiet tok en stor bit av "velgerkaken" og at dette kan ha ført til uro hos andre partier.

- Jeg kan ikke si at noen av de øvrige partiene bevisst har feiltolket oss. Strömstad-partiet ble registrert i desember 2005, og i september året etter er vi byens største parti. Det er nok en tankevekker for flere av de øvrige partiene, sier han.

Partiet fikk 28,9 prosent av velgerne, og sikret seg 11 av de i alt 39 mandatene i bystyret. Det nystartede Strömstad-partiet tok fire mandater fra Centern, tre mandater fra Sosialdemokratene og fire mandater fra øvrige partier.

Vil forhandle

Dragkampen om hvem som skal overta ordførerstolen etter Erland Lundquist (Centern) pågår for fullt. Lundquist går av ved nyttår, etter åtte år som ordfører.

Partiene søker nå å forhandle, og trolig kommer man ikke utenom Strömstad-partiet, som har nærmere en tredjedel av velgerne bak seg.

- Vi har 30 prosent av stemmene i ryggen, men de andre partiene har 70 prosent, så hva utfallet av forhandlingene blir vet jeg ikke foreløpig, sier Sven Moosberg.

Han avslutter med å si at  Strömstad-partiet har mange felles ideer og felles politikk med de øvrige partiene, og at partiet er villig til å forhandle med alle om å finne en best mulig politikk som kan gavne innbyggerne i Strömstad kommune.