-Dårlig forslag

-Det er uetisk å flytte barn til eldreinstitusjon. Det mener Handikappede barns foreldreforening i Østfold. De reagerer kraftig på forslaget om å samlokalisere funksjonshemmende barn- og unge i samme institusjonsbygg som eldre. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Sarpsborg kommune foreslår at åtte omsorgsboliger ved Valaskjold gjøres om til avlastningsbolig for sterkt funksjonshemmede barn.