- Var ikke et realistisk budsjett

Helse- og sosialsektoren i Halden kommune ligger an til underskudd på 44 millioner kroner i forhold til budsjett for 2008. Ansatte mener budsjettet aldri var realistisk.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

Politikere i Hovedutvalg for helse - og sosial i Halden kommune var i møte tirsdag, og var bekymret da økonomirapporten for årets åtte første måneder ble behandlet i går.

Helse- og sosialsektoren i Halden kommune ligger an til et underskudd på nesten 44 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2008, skriver Halden Dagblad.

- Budsjettet var aldri realistisk

Halden Dagblad skriver at Otto Gøperød, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Halden, sa at han gjennom disse tallene hadde fått bekreftet sine mistanker om at budsjettet for 2008 ikke var realistisk.

- Det sa de ansattes representanter da budsjettet ble behandlet og vedtatt i fjor. Og nå har vi fått bekreftet det. Budsjetteringen i 2008 har ikke vært realistisk, fremholdt Gøperød.

Nestleder i utvalget, Linn Laupsa (SV), sa at det styrende politiske flertallet i Halden – Ap, SV og KrF – ikke har drevet med underbudsjettering i 2008.

- Det har vi ikke. Men vi tar likevel ansvaret som politikere når vi ser at der går mot et underskudd, påpekte Laupsa.

- En fryktelig situasjon

Utvalgsleder Gerd Berit Odberg (Krf) var bekymret for tallene i økonomirapporten per august i år.

- Vi i posisjonen har vært med på tøffe vedtak, men nå står vi i en fryktelig vanskelig situasjon. Vi har store utfordringer, sa Odberg ifølge Halden Dagblad.

Hun sa at erfaringene fra 2008 må tas med i arbeidet med budsjettet for 2009.

- Men 2009 blir ikke noe enklere år. Det er mye å ta tak i for kommuneadministrasjonen, sa KrF-politikeren.

Odberg tror ikke helse- og sosialsektoren til syvende og sist ender opp med et underskudd i størrelsesorden 44 millioner når sluttregnskapet for 2008 gjøres opp.