- Vær en venn for flyktningene, sier Sarpsborg-prosten

– Inviter dem på kaffe. Hjelp dem å bestille bredbånd. Fortell dem hvor de kan låne bøker. Prost Kari Mangrud Alvsvåg i Sarpsborg har mange forslag om hvordan flyktningdugnaden nå kan – og bør utvikle seg videre.

Kari Mangrud Alvsvåg

- Bare ta opp telefonen og ring, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg i Sarpsborg.

Foto: Lise Gro Andersen / NRK

Kari Mangrud Alvsvåg er i tillegg til å være prost styreleder i Dialogforum, som er et samarbeid mellom kristne og muslimske foreninger i Sarpsborg. De mobiliserer sine medlemmer i kirker og moskeer til å være en venn for en flyktning eller asylsøker som skal bosettes.

Hun mener de som allerede er integrert i det norske samfunnet kan være vel så gode ressurser til å hjelpe ferske flyktninger over tid som vi som er født og oppvokst i Norge.

– Jeg tror mange kjenner at minnene av deres egen flukt blir aktivert, sammen med minnene og ubehagelige følelser fra det å være på flukt og hvordan det var å være ny, sier Mangrud Alvsvåg.

– Det utløser jo et ønske om å kunne bistå de nye som kommer inn.

Hjelp dem i dagliglivet

Hun foreslår noe så dagligdags som å invitere en flyktning over på kaffe, eller å hjelpe dem med dagligdagse problemer.

– Vi vet jo det er tøft å være ny. Hvor vanskelig det kan være ny på en arbeidsplass eller en skole. Tenk deg da å være i et helt fremmed land, med et fremmed språk, å skulle etablere seg helt på nytt.

– Får vi se en lignende dugnad her, som den vi nå ser ved at folk donerer og ønsker velkommen?

– Jeg har tro på, ut fra det jeg har sett av ønsket om å bidra, at det kan foredles til å bli et langvarig engasjement. Men det krever noe av oss. Jeg tror at det er mange mennesker som er villige til å beholde det engasjementet og la det vare over tid.

– Det er sikkert litt ulikt organisert fra sted til sted. Men man kan jo ringe kommunen og spørre hvor de kan melde seg som hjelper. Eller kontakte sin kirke eller moske og spørre hva de kan bidra med.