NRK Meny
Normal

- Urimelig vannkrav mot shoppingcenter

Halden kommune har krevd Nordby Shoppingcenter for 10, 8 millioner kroner i vannavgift. Sorenskriveren mener kravet er drøyt.

Nordby Shopping Center

KRANGLER I RETTEN. Nordby Shoppingcenter mener kommunalt sommel førte til at de ble rammet av en tilkoblingsavgift for vann.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har stevnet eierne av Nordby Shoppingcenter for retten i en krangel om vannavgifter.

Kommunen mener senteret skylder penger for tilkobling til vann, men eierne av senteret nekter å betale en regning på 10,8 millioner kroner.

Den 7. februar møttes partene i Halden tingrett, der det er avsatt tre dager til saken.

Les også:

Halden tingrett

INGEN GOD SAK FOR KOMMUNEN. Sorenskriveren mente Halden kommune endret forutsetningene, da de innførte tilkoblingsavgift etter at avtale var inngått.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Urimelig tilkoblingsavgift

Sorenskriver Bjørn Runar Haaland sa under starten av rettsforhandlingene mandag, at Halden kommune ikke har en sterk sak.

I følge Halden Arbeiderblad mente sorenskriveren at tilkoblingsavgiften, som Halden kommune krever av shoppingsenteret, kan virke urimelig.

- Min umiddelbare oppfatning er at dette er en urimelig avgift å kreve etter at en avtale er inngått, sa sorenskriveren.

Partene inngikk en avtale i 2006, men senteret ble først fysisk tilkoblet i 2008. På tilkoblingstidspunktet hadde Halden kommune innført en avgift for å koble seg til.

Sorenskriveren ga uttrykk for at det å innføre en tilkoblingsavgift var en vesentlig endring av forutsetningene, som burde ha vært reforhandlet.

Bad partene gå for forlik

Sorenskriver Haaland viste til at partene har sagt nei til rettsmekling, og i følge Halden Arbeiderblad bad han om at partene holdt mulighet for forlik åpne.

Haaland spurte også i første dag av forhandlingene, om partene var tjent med å å føre en sak, framfor å reforhandle avtalen.

Det er Halden kommune som har trykket kjøpesenteret for retten.

Per Egil Evensen, Frp Halden

UTIDIG MED RETTSTVISTER. Frps Per Egil Evensen er misfornøyd med at kommunen ikke trakk seg fra rettsaken med Nordby Shoppingcenter.

Foto: Kjetil Berg

- Burde aldri ha gått til retten

Fremskrittspartiet i Halden mente før rettsforhandlingene startet, at det er uheldig og unødvendig av kommunen å stevne Nordby Shoppingcenter for retten i krangelen om vannavgift.

- Vi kan ikke holde på med disse vendettaene. Det er uheldig at et offentlig organ havner i retten på denne måten.

Her ser det ikke ut til at andre alternativer er prøvd, før man går til retten, sa Frps Per Egil Evensen til NRK.no tidligere i år.

Nekter å betale

Nordby Shoppingcenter inngikk i 2006 en avtale med Halden kommune om å få koble seg til Haldens vannledning.

Da avtalen ble inngått var tilkobling gratis.

Det ble på shoppingsenterets regning lagt rør fra Nordby syd for Svinesund til Ringdalsfjorden, under fjorden og fram til Sponvika der Halden kommunes hovedvannledning ligger.

Først to år etter at avtalen ble inngått kunne man koble seg til det kommunale Halden-vannet.

Da tilkobling fant sted var gebyr innført, og regningen fra Halden kommune lød på 10,8 millioner kroner.

Eierne av kjøpesenteret mener kommunes somlet og vil ikke betale, mens det fra kommunalt hold er hevdet at det aldri forelå noen fullverdig søknad.

Kommunen kan i ytterste konsekvens si opp avtalen, og ta vannet fra kjøpesenteret.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se dagens TV-sending