NRK Meny
Normal

- Uforståelig forskjellsbehandling

Mange flere kunne fått et hyttetilbud ved kysten, hvis tildelingen av spillemidler hadde vært annerledes.

Homlungen fyr, Hvaler

ÅPNES FOR PUBLIKUM. Homlungen fyr ved Skjærhalden åpner som Kystled-hytte 31.august. Fyret består av en fyrbygning i tre med et taktårn. Fyrbygningen ble bygget i 1867 og ombygd i 1915. Etter den tid er den ytre fasaden lite forandret. Tårnet er 12 meter høyt.

Foto: Privat

Mange aktører innenfor friluftslivet i Norge er nå i full gang med å bygge ut et nettverk av nye, enkle overnattingstilbud langs kysten, i marka og i bostedsnære naturområder.

- Dette vil bli en viktig del av framtidens friluftsliv i Norge, spår Lasse Heimdal, generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Mange av hyttene vil være tilgjengelig i gang-, sykkel- eller roavstand fra bo-områder.

Et nær forestående overnattingstilbud ved kysten blir gamle Homlungen fyr ved Skjærhalden, som åpner dørene som Kystled-hytte fra 31.august i år.

Les også:

Hvaler

RIMELIG FERIEPARADIS. Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte - med robåt og enkel overnatting.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Vakkert og rimelig

Enkle overnattingshytter konkurrerer i liten grad med andre tilbud, og gir familier og skoleklasser anledning til å oppleve flott natur til lave kostnader.

Rotete tilskuddsordninger gjør imidlertid etablering av slike rimelige tilbud vanskelig, ifølge FRIFO.

Organisasjonen mener at regler for tildeling av spillemidler og andre tilskuddordninger må lempes slik at det blir lettere å bygge ut dette tilbudet.

Nettverk av tilbud

Et eksempel på vellykket satsing er Kystleden, som er et nettverk av stier, båtleder og overnattingsmuligheter i fyr og hytter langs Norges kyst.

Kystleden er opprettet gjennom et samarbeid mellom DNT, Forbundet Kysten, Friluftsrådenes Landsforbund og Fyrhistorisk Forening.

Allerede i dag får allmennheten tilgang til mange kystperler gjennom kystleden.

Det er i utgangspunktet ikke mangel på hytter. Friluftslivsorganisasjonene får stadig tilbud om å overta eller leie offentlige eller private eiendommer med attraktiv beliggenhet for en rimelig penge, heter det fra FRIFO.

- Uforståelig forskjellsbehandling

Lasse Heimdal

MILJØVENNLIG OG RIMELIG FRILUFTSTILBUD. - Satsing på turisthytter langs kysten og i lavlandet der folk flest bor er en unik mulighet til å bygge opp et miljøvennlig og rimelig friluftstilbud for folk flest. sier Lasse Heimdal.

Foto: FRIFO

Men mange av de eiendommene, som tilbys organisasjonene å overta eller leie, er ofte i en slik tilstand at det trengs omfattende investeringer før de kan gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Disse pengene har sjelden de frivillige organisasjonene.

- Staten gir gjennom spillemidlene tilskudd til overnattingshytter på fjellet, men ikke til hytter nær der folk bor. Dette opplever vi uforståelig, sier Lasse Heimdal.

Han mener enkle og primitive hytter i liten grad konkurrerer med andre overnattingstilbud.

- Nå har vi anledning til å gi alle de som ikke har råd til egen hytte i strandsonen et unikt og billig tilbud. I tillegg kan skoler og barnehager få tilbud om nærmiljøhytter, ofte kombinert med forslag til undervisningsopplegg.

Enklere tilskuddsregler og bedre rammer vil sette fart på utbyggingen av tilbudet. Det er i tillegg god miljø- og folkehelsepolitikk, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Grønt skifte i norsk industri

    Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen iverksetter nå et tiltak han kaller "Prosess 21" som skal bidra til et grønt skifte i norsk industri. Han mener industrien må være med på å løse klima- og miljøproblemene våre. Norge har allerede i dag noen av verdens mest miljøvennlige industribedrifter, blant annet Borregaard i Sarpsborg sier ministeren. I dag fikk ministeren se hvilke miljøvennlige tiltak bedriften tar i bruk i det daglige arbeidet.

  • Ny smuglertrend mener tollerne

    Sju polakker ble stoppet på grensa ved Svinesund med kort tids mellomrom i helgen, alle med for mye alkohol i bilene. Sjåførene ble pågrepet og varene inndratt. Kontorsjef i Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen sier dette er en ny trend å smugle på. -Stadig oftere blir smuglervarene fordelt på flere biler slik at mengden i hver bil blir mindre. – Til sammen beslagla vi over 1200 liter alkohol i disse bilene, men i hver bil var det ca. 200 liter. – Smuglerne tenker kanskje det er enklere å slippe unna kontroller på denne måten sier Fredriksen.