NRK Meny
Normal

- Uaktuelt å trekke meg som tillitsvalgt

Fagforbundets leder i Halden kommer ikke til å trekke seg tillitsvalgt, dersom hun nomineres til ordfører.

Kirsti Rørmyr

TREKKER SEG IKKE HVIS HUN BLIR NOMINERT. - Om jeg til syvende og sist blir ordførerkandidat skal partilagene i Arbeiderpartiet i Halden ta stilling til, og hva de bestemmer seg for vet vi i slutten av november. Derfra og frem til at jeg eventuelt blir ordfører i september 2015, fortsetter jeg som tillitsvalgt, sier Kirsti Rørmyr.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Fagforbundets leder i Halden kommune, Kirsti Rørmyr, bekreftet i forrige uke at hun har takket ja til å stille som Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2015.

I bakkant av at hennes kandidatur ble kjent er det kommet en hel del innspill om at det kan være uheldig at en topptillitsvalgt stiller som politiker og kanskje kan ende opp som ordfører.

– Det er helt uaktuelt for meg å trekke meg som tillitsvalgt på grunn av at jeg har takket ja til å være ordførerkandidat. At jeg skulle «si opp jobben og gå på NAV» etter at jeg eventuelt blir nominert og fram til valget i september neste år, er selvfølgelig heller ikke noen aktuell problemstilling, sier Rørmyr til NRK.

Les også:

– Kan ikke ha en dobbeltrolle

Jan Fridthjof Bernt

FINNES GRENSER. - Hvis tillitsvalgte i kommunen også har sentrale politiske verv, legger det klare begrensninger på hva vedkommende kan gjøre – både som tillitsvalgt og som politiker, sier jusprofessor Jan Fr. Bernt.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Det er ikke ukjent at tillitsvalgte for de ansatte i en kommune også har roller innen politikken i samme kommune, men det er ikke helt problemfritt, sier Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, og fast spaltist i Kommunal Rapport (KR).

– Dette er spørsmål som ikke er regulert i kommuneloven og som, så vidt jeg kan se, må vurderes ut fra forvaltningslovens regler om inhabilitet, i første rekke § 6, andre avsnitt, om inhabilitet på grunn av «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til» vedkommendes upartiskhet, skriver Bernt i KR knyttet til Rørmyrs kandidatur.

Han mener det ligger i sakens natur at man ikke både kan være topptillitsvalgt i et kommunalt fagforbund og samtidig være talsperson for kommunen som arbeidsgiver, og han viser til hovedavtalens § 3-1, fjerde avsnitt:

«Arbeidstakere som har stilling som overordnet leder i bedriften eller som har stilling i personalfunksjonen, kan av bedriften anmodes om ikke å la seg velge som tillitsvalgt.»

– Dette siste må bety at arbeidsgiver ikke kan forby personer i disse funksjonene å la seg velge til tillitsvalgt, men at disse i så fall vil være utelukket fra å utføre oppgaver for kommunen i slike saker. Er det tale om tilsatte i kommunen, må i så fall rådmannen fastsette at disse ikke skal behandle saker innenfor sitt område som tillitsvalgt så lenge samtalene og drøftingene med de tilsattes organisasjon ikke er fullført, sier Bernt og fortsetter:

– Vervet som tillitsvalgt må her ses som «et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten» til vedkommendes upartiskhet etter forvaltningsloven § 6, andre avsnitt, slik at han eller hun blir inhabil til å delta på kommunens vegne ved saksbehandling eller avgjørelse av saker innenfor det tjenesteområdet tillitsvervet omfatter, skriver han i sin spalte i Kommunal Rapport.

Les også:

Trekker seg hvis hun blir ordfører

Kirsti Rørmyr leder den største av fagforeningene i Halden og Aremark. Den har 2.223 medlemmer, hvorav 1.168 er yrkesaktive i Halden kommune.

Hun ble i januar i år valgt for to nye år som leder av foreningen.

– Jeg må understreke at dersom jeg skulle bli valgt til ordfører, så vil jeg selvfølgelig ikke kunne ha en dobbeltrolle. Dersom jeg ikke blir valgt til ordfører, vil jeg kunne opptre som politiker i kommunestyret og i de utvalg jeg eventuelt får plass i, sier Rørmyr.

Hun understreker at det er medlemmene i Fagforbundet som i så fall må sette sluttstrek for henne etter at valgperioden hennes som tillitsvalgt går ut i januar 2016, om hun ikke når opp til ordførerrollen.

– At en tillitsvalgt i en fagforening også er politiker er ikke nytt og unikt. Det praktiseres blant annet i Fredrikstad. Som politiker kan jeg selvfølgelig ikke sitte i utvalg som håndterer de samme spørsmålene jeg måtte ha direkte involvering i som hovedtillitsvalgt, sier Rørmyr til NRK.

Les også:

Ønskes velkommen av opposisjonen

Frithjof Dahlen

KREVENDE MED DOBBELTROLLE. SVs Frithjof Dahlen sier han selv har prøvd det å ha dobbeltroller, og at det er krevende.

Foto: Rainer Prang / NRK

I Halden er det Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som utgjør det politiske flertallet, ofte støttet av Miljøpartiet De Grønne.

I opposisjonen sitter Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og SV.

Fra opposisjonen er det lite skepsis til at Rørmyr som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i kommunen har takket ja til å delta som politiker.

– Jeg ser ikke på dette som noe problem. Ved en eventuell ordførerstilling blir situasjonen en helt annen. For øvrig er kandidaten så skolert i dette regelverket at det ikke vil by på problemer, sier Fremskrittspartiets Per Egil Evensen.

– Det må være fullt mulig for tillitsvalgte å engasjere seg politisk. Dette anser jeg ikke som noe problem, og jeg viser samtidig til blant annet Fredrikstad kommune i denne sammenheng, sier Arbeiderpartiets Per Kristian Dahl til NRK.

– Oppgaven som ordførerkandidat er meget krevende. Jeg skal ikke uttale meg om Rørmyrs kapasitet. Jeg vet at hun er meget flink, men det kan bli for mye å jobbe med. Og da vil det gå ut over noe - noe som kan være viktig. Det å vinne et valg er en stor påkjenning. Forøvrig vil jeg si at Kirsti Rørmyr er hjertelig velkommen, sier Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre.

– Utgangspunktet bør vel være at alle som er interessert i å delta i politisk arbeid, må få lov til å gjøre det. Å skille ulike roller, er vel også noe alle kan klare, sier SVs Frithjof Dahlen til NRK.

Han forteller at han selv prøvde å fylle både politikerrollen og rollen som tillitsvalgt for en del år siden. Fra 2007 til 2008 var han leder for HUO (skoleutvalget) og samtidig tillitsvalgt for den videregående skole i Halden (Utdanningsforbundet).

– Enkelte ganger opplevde jeg det å inneha disse to rollene som krevende og utfordrende. Andre får bedømme i hvilken grad jeg klarte å skille disse rollene, men for min egen del følte jeg at det å inneha både en politisk rolle og en rolle som tillitsvalgt gikk greit, sier Frithjof Dahlen i SV til NRK.

Les også:

– Skeptisk til rollesammenblanding

Kirsti Rørmyr, er i Halden Arbeiderblad sitert på at hun mener det går greit å sitte i formannskapet og enkelte utvalg som politiker samtidig som hun er Fagforbundets leder i Halden kommune, dersom hun ikke blir ordfører men menig politiker.

Blant posisjonspartiene er det skepsis til at hun skal inneha flere slike roller.

– På nåværende tidspunkt og fram til valget burde det gå bra. Mange har flere roller som kan krysse hverandre i enkelte sammenhenger. Dette er slett ikke uproblematisk, men de fleste har mange verv og ulike arbeidsplasser, så det er ikke til å unngå, sier Vibeke Julsrud i Miljøpartiet de Grønne.

Hun mener fordelen ved å ha flere roller er at man er aktivt med i samfunnet på ulike arenaer og høster kunnskap av det.

– Det kan nok være vanskelig å ha en objektiv holdning i sin vurdering av sakene. Man må holde seg langt unna saker som kommer opp i ulike fora, sier Julsrud.

Fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er det ikke kommet svar på NRKs spørsmål via epost i forrige uke på hvordan partiene ser på eventuelle rollesammenblandinger for Rørmyrs del, men Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark mener det langt i fra er uproblematisk at en topptillitsvalgt kommer inn som politiker.

– Nei det er ikke uproblematisk. Det skal ikke gi noen fordeler, men en åpenbar ulempe er utfordringen med å holde rollene adskilt og å holde styr på informasjon som bare angår den ene rollen, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Røykutvikling i bolig i Sarpsborg

    Nødetatene er på vei til Borgenhaugen i Sarpsborg etter melding om røykutvikling fra en bolig. Alle på adressen skal ha kommet seg ut.

  • Brøt seg inn i hus

    En beboer i et hus i Fredrikstad sentrum oppdaget i går kveld to innbruddstyver som tok seg inn i et huset. Beboeren så to menn i 20 årene, en med sort boblejakke og svarte bukser, en med hvite joggesko. Flere patruljer, deriblant hundepatrulje, søkte etter tyvene i går kveld. En stjålet lommebok ble funnet i spor.