- Tøv med bøter når togene er forsinket

– Det er tøv å gi Jernbaneverket bøter hvis togene er forsinket slik Fremskrittspartiet foreslår, sier leder av pendlerforeningen på Østfoldbanen Willy Frantzen.

Willy Frantzen, leder i Pendlerforeningen i Østfold

Willy Frantzen, leder i Pendlerforeningen i Follo og Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

I dagens utgave av VG Nett, foreslår nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, at staten skal ilegge Jernbaneverket bøter hver gang det oppstår kaos på grunn av problemer med jernbanelinjen.

– At en tjeneste som ikke fungerer får konsekvenser i form av bøter eller andre pålegg tror jeg vil være veldig bra, sier Hoksrud til avisa.

Ifølge Anne Marit Bjørnflaten er også Arbiederpartiet åpen for å vurdere en bøteordning mot Jernbaneverket.

– Det er politikerne og ikke Jernbaneverket som er problemet

Togstans

Togkaos.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX
Bård Hoksrud

Bård Hoksrud.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX
Anne Marit Bjørnflaten

Anne Marit Bjørnflaten.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Leder av pendlerforeningen i Follo og Østfold, Willy Frantzen, sier derimot at han blir oppgitt av å høre forslaget. Han mener politikerne fra alle partier heller burde forsøke å finne en løsning på problemene for jernbanen i Norge.

– Skal da Jernbaneverket betale de få kronene de har fått bevilget fra staten tilbake i form av bøter?, spør Frantzen.

– Dette er et utspill Fremskrittspartiet kommer med for å vise at de interesserer seg for jernbane. Det viser de ikke i sine bevilgningsforslag. Det er politkerne og ikke Jernbaneverket som er problemet.

– Roten til problemene er jo at politikere ikke er villig til å bevilge penger så det monner for å få utbedret Jernbanen. Da må det til hundrevis av milliarder, sier Willy Frantzen til NRK.no.

– En motivasjon til Jernbaneverket

Ifølge VG håper Hoksrud fra Frp at forslaget om bøter hvis det oppstår togkaos og forsinkelser, som følge av feil på jernbanelinjene, kan være en motivasjon til å holde jernbanen bedre ved like generelt.

– Hvis Jernbaneverket ikke klarer å levere det de blir bedt om så får det ikke konsekvenser for dem. Det viktige her er å gi dem en motivasjon, og sørge for at de leverer det de skal levere, sier Hoksrud.

Det vil alltid være problemer så lenge som jernbanebevilgningene er så små som de er mener derimot Frantzen i pendlerforeningen.

– Hoksruds forslag er rett og slett tåpelig og en erstatning for helhetstankegang, som politikerne er dårlge på når det gjelder jernbanen. Det bevilges kun penger til korte strekninger og vilkårlig vedlikehold her og der. Ti kilometer her og tjue kilometer der.

– Samtidig er alle enige om at det trengs en opprusting. En helhetlig opprusting har vi ikke hatt på jernbanen i Norge siden Marshall-hjelpen etter krigen, og hvis Fremsrkittspartiet eller de andre partiene på Stortinget vil løse problemet så må det gjøres et større løft enn hva vi har vært vitne til så langt, sier Frantzen, midt i feiringen av sin 60-årsdag i Fredrikstad søndag.

Arbeiderpartiet åpen for bøtlegging

Også Arbeiderpartiet er åpen for å bøtelegge Jernbaneverket. Anne Marit Bjørnflaten sier det er riktig å vurdere om man også skal kunne innføre bøter mot jernbaneverket slik man i dag kan mot NSB.

I dag bøtlegges NSB med 10.000 kroner for hver kansellerte avgang. Hvis man ikke greier å skaffe alternativ transport blir boten 30.000 kroner.

Statssekretær Lars Erik Barnes i Samferdsesdepartemetet sier til VG at det jobbes med bøteordninger både overfor Jernbaneverket og NSB, men at de foreløpig ikke har funnet noen gode ordninger som de vil gå for.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 18:50

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 18:50.