Normal

Vil ha vurdert tomteselskaps fremtid

Halden Venstre mener det kommunale byutviklingsselskapet påfører kommunen unødvendige utgifter, og vil ha selskapets fremtid vurdert.

Halden havn, Mølen

MØLEN HAVN. Mølen er vesentlig for videre utvikling av Halden havn, mener Venstre i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Diskusjonene rundt området Mølen i Halden har pågått i mange år og dagens politiske flertall H, V, Sp, Krf og MDG har bestemt at området skal være havn.

Det er særlig Venstre og Senterpartiet, som blant partiene i dagens posisjon, har stått hardt på at Mølen fortsatt skal ha status som offentlig havn, og årsmøtet i Venstre er entydige i at dette standpunktet står de fortsatt ved.

- Mølen er vesentlig for videre utvikling av Halden havn, og samtidig er avklaring rundt eiendomsstatus til disse områdene avgjørende for mulig mellomværende mellom Halden kommune og Kystverket, sier Geir Helge Sandsmark, Halden Venstres gruppeleder i kommunestyret.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

KREVER SLUTT PÅ TRENERING. Geir Helge Sandsmark og Halden Venstre mener HBUs trenering av å gi fra seg Mølen til Halden Havn medfører rentekostnader for Halden kommune. Etter Halden Venstres oppfatning er dette uakseptabelt og må rettes omgående.

Foto: Kjetil A. Berg

- Lei av trenering

Halden Byutvikling as (HBU) sitter med eierrettighetene til Mølen, og de to tomteområdene Tyska og Hollenderen.

Det forrige politiske flertallet (Ap, SV og Krf) mente at en ny havn skulle bygges på Sauøya, og at Mølen skulle omreguleres til bolig- og næringsformål.

Slik gikk det ikke, fordi de tre partiene, som styrte Halden i årene 2007-2011, tapte makten ved valget i september 2011, og det nye flertallet bestemte at Sauøya-planene skulle skrinlegges, og Mølen skulle forbli kommunal havn.

Men HBU har så langt ikke gitt fra seg Mølen, selv om det foreligger politisk vedtak for at området skal tilbakeføres Halden havn.

Nå er Venstre lei av HBU, og det som oppfattets som utidig trenering.

Halden Venstre mener at kommunens administrasjon omgående må forberede tomteoverdragelsen, slik at Mølen kommer på Halden havns egne hender.

- Bakgrunnen er dette ulykksalige forsøket på å flytte havna til Sauøya. Kystverket stilte som betingelser at det skulle bygges ny havn på Sauøya, da det forrige politiske flertallet gjorde sine vedtak.

Den treneringen Halden Byutvikling as nå driver med medfører rentekostnader for kommunen og må opphøre med en gang, slik at kommunen ikke blir skadelidende for de feilgrepene som ble foretatt i forrige kommunestyreperiode, sier Geir Helge Sandsmark til NRK.no.

Les også:

Stiller spørsmål ved selskapets berettigelse

NRK har tidligere skrevet at Senterpartiet i Halden mener styreleder Jan-Erik Erichsen i HBU, som er innvalgt for Høyre, har sådd tvil om samarbeidsavtalen mellom dagens fem posisjonspartier ved sine uttalelser om at HBU bør beholde Mølen.

- Senterpartiet har vært åpne på at vi ønsker havnevirksomhet på Mølen, og at havna skal eie sitt eget område. Dette utspillet oppfatter vi som et brudd på inngåtte avtaler, sa leder i SP, Anne Kari Holm, i fjor høst.

- Utviklingen av en havnevirksomhet på Mølen, i tråd med næringslivets behov, er viktig. Halden Venstre krever at statusen for eiendomsforholdene til områdene på Mølen avklares snarest.

Samtidig stiller Halden Venstre nå et spørsmålstegn ved driften av Halden Byutvikling, og ber om en avklaring av hvorvidt kommunen er tjent med å opprettholde dette selskapet.

- Når vi får klarhet i hva det vi etterlyser rundt HBU, vil vi ta stilling til om dette selskapet bør legges ned, sier Geir Helge Sandsmark til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Østfoldbanen er åpen

    Treet som hadde falt over togskinnene er fjernet, og Østfoldbanen var åpent for trafikk igjen mellom Fredrikstad og Råde i 21.30-tida, melder Bane Nor på Twitter. Mellom Moelv og Lillehammer er det redusert hastighet på grunn av flomfare, melder NSB.

  • Togtrafikken stengt

    Som følge av treet som falt over toglinjen i Fredrikstad er togtrafikken mellom Råde og Fredrikstad midlertidig stanset., melder Bane NOR.