- Tapte 80 000 kroner i måneden

Halden Arbeiderblad gikk med et underskudd på rundt en million kroner i 2007. Lite lystelige tall på bordet, da generalforsamlingen møttes onsdag.

Ill. foto

Hovedårsaken til det dårlige resultatet skal være inntektsvikt og økte personalkostnader. Samlet sett kom HA sine inntekter på 71,1 millioner kroner, hvilket er 1,2 millioner lavere enn i 2006.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi har tatt grep for å rette opp driften, sa styreleder Ulf Lettenstrøm på generealforsamlingen onsdag, skriver Halden Arbeiderblad.

Regnskapstallene for 2007 viser et underskudd på 945.683 kroner, i følge årsberetningen for 2007.

Avisen er derfor nødt til å iverksette en rekke tiltak i håp om forbedring.

En alvorlig situasjon

Ill. foto

I årsberetningen står det at 2007 ble et år med lave inntekter og høye kostnader for Halden Arbeiderblad, og at de ikke har fulgt markedets utvikling generelt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Annonseinntektene for 2007 ble på 19, 4 millioner kroner, noe som betyr at HA ikke har hatt noen økning i forhold til 2006.

Det HA-eide reklamebyrået "Ide & Reklame" fikk en inntektssvikt på 11,6 %, og når det gjelder trykkingen så ble det heller ingen oppgang.

Tallene for trykkeriet viser en nedgang på 2,9 %, mens Bildesenteret opplevde en nedgang på 3 %.

- Situasjonen er alvorlig, men vi har kontroll med den. Det gleder meg som styreleder å se at det er en god bedring i de tre første månedene av 2008, sier styreleder Ulf Lettenstrøm ifølge Halden Arbeiderblad.

Avisens ledelse har god tro på at trenden skal snus.

Tilbakegang i annonsemarkedet

Regnskapet for 2007 viser et driftsresultat på 227.396, som er hele 1.767.785 svakere enn i 2006.

Hovedårsaken til det dårlige resultatet skal være inntektsvikt og økte personalkostnader. Samlet sett kom HA sine inntekter på 71,1 millioner kroner, hvilket er 1,2 millioner lavere enn i 2006.

I årsberetningen står det at 2007 ble et år med lave inntekter og høye kostnader for Halden Arbeiderblad, og at de ikke har fulgt markedets utvikling generelt.

Og med en nedgang i annonseinntektene tre år på rad, er det en utvikling som er motsatt av markedet forøvrig.

Ikke utbetaling av utbytte

Styret for AS Halden Arbeiderblad foreslår blant annet at det ikke lenger skal betales utbytte av aksjene.

HA har gitt aksjonærlån til flere av sine aksjonærer, og det har hele tiden blitt nedbetalt med det årlige utbyttet.

Blant annet har avisen lånt bort penger foreninger som eier folkets Hus i Halden. Utbyttet fra eierskapet av HA-aksjene er benyttet til å nedbetale gjelden på dette lånet.

Dersom nå Halden kommunale pensjonskasse kjøper Folkets Hus for 11,2 millioner kroner vil all gjeld, inklusive gjelden til Halden Arbeiderblad bli slettet.

Kjøpesummen fra pensjonskassen sletter gjeld på rundt ni millioner kroner til Folkets hus landsforbund (ca. 8,7 mill.), en håndfull lokale fagforeninger og Halden Arbeiderparti (ca. 1,5 mill) og Halden Arbeiderblad (ca 1 mill).