- Steng reaktoren!

- Institutt for Energiteknikk bør ikke få konsesjon til videre drift av atomreaktoren i Halden, mener miljøorganisasjonene Bellona og Natur og Ungdom.

Institutt for energiteknikk, IFE Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Den snart 50 år gamle Halden-reaktoren er en av verdens eldste forskningsreaktorer som fortsatt er i drift. 

Konsesjonen for å drive reaktoren utløper neste år, og Institutt For Energiteknikk søker nå om ny konsesjon.

- Ikke noen nytteverdi

- Halden-prosjektet har ikke lenger noen nytteverdi, og slitasje på reaktortanken kan gi betydelige sikkerhetsutfordringer, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

Miljøorganisasjonene Bellona og Natur og Ungdom har skrevet en høringsuttalelse hvor de går inn for at Institutt for Energiteknikk bør nektes konsesjon for videre drift av atomreaktoren i Halden.

Halden-reaktoren er en forskningsreaktor som skal gi økt kunnskap innen reaktorteknologi. Reaktoren er en del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt. 

Kjeller-reaktoren ble stengt i fjor høst på grunn av en radioaktiv lekkasje, men den ble åpnet igjen etter at feilen ble funnet.

 

Atomreaktoren i Halden ble åpnet i oktober 1959

Atomreaktoren i Halden ble åpnet i oktober 1959. Kong Olav var tilstede under åpningsseremonien. Fra v: Direktør Gunnar Randers, Kong Olav, direktør Odd Dahl, Major Arne Haugli og direksjonssekretær Bjarne Aabakken.

Foto: Nordby, Jan / SCANPIX