- Sniker for 20 millioner kroner

Utenlandske tungtransporter har på halvannet år unnlatt å betale bompenger for 20 millioner kroner.

Bomstasjon Svinesund

Det snyltes for millioner på norske bomstasjoner.

Foto: NRK

Det hevder stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Jon Gåsvatn.

- I tidsrommet 1. januar 2007 og frem til 1. august 2008 ble foretatt 270.000 bompasseringer av utenlandske transportører gjennom norske bomstasjoner uten at avgift ble betalt, sier han.

For tyngre kjøretøy koster en passering 75 kroner.

- Bomstasjoner blir stående lengre

- I hovedsak skjer dette i Østfold, hvor mesteparten av trafikken inn og ut av landet foregår. Det fører til to ting. Det første er at det blir en kraftig konkurransevridning mellom norske transportører som må betale bompenger, og utenlandske som bare sniker seg unna, sier han til NRK Østfold.

- Det vil også føre til bompengeprosjektene vil bli stående lenger og at norske bilister er nødt til å betale mer enn de ellers burde gjort, mener Gåsvatn.

Han er ikke fornøyd med hvordan regjeringen har håndtert saken.

- Når man først har vedtatt at det skal være bompenger, må det være likhet for loven. Vi har skissert løsninger, men regjeringen er ikke lydhøre til det, hevder FrP-politikeren.

- Ikke lønnsomt

Slik svarte samferdselsminister Liv Signe Navarsete på spørsmålet fra Østfold-representanten.

- Det er mulig å kreve inn bompengeavgifter og tilleggsavgifter fra de fleste europeiske land. I enkelte land er imidlertid kostnaden ved å få opplyst kjøretøyets eier så høy at innkreving ikke er lønnsomt, skriver hun i sitt svar.

- I enkelte land er det ikke inngått avtale om å få oppgitt kjøretøyets eier slik at innkreving av bompengeavgifter og tilleggsavgifter ikke er mulig. Det er under arbeid å få til en samordning av kravene fra de ulike bompengeselskapenes side, melder Navarsete.

- Når det gjelder utenlandske trafikanter streber Statens vegvesen hele tiden etter å finne den løsningen som er mest hensiktsmessig, økonomisk lønnsom og som gir nevnte trafikanter et insentiv til å betale. I løpet av våren 2009 vil det for eksempel bli lansert en såkalt turistløsning, hvor utenlandske trafikanter kan registrere seg på Statens vegvesen sine nettsider for betaling av bompengeavgift.