Hopp til innhold

- Skal bli et flytende museum

For øyeblikket har MS Hamen mer enn nok med å holde seg flytende, men på sikt vil eierne at skipet blir et museum på vann.

MS Hamen

FLYTENDE MUSEUM. Eierne av MS Hamen tror det finnes penger til å få skipet satt i stand til et flytende museum.

Foto: Bengt Karlsson

Det 1 350 tonn tunge lasteskipet MS Hamen fra 1949 ser ikke imponerende ut der det ligger rustent og slitent på et temmelig øde sted på svensk side av Iddefjorden.

MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004, da det lå på vent for opphugging.

Skipet representerer en fartøytype fra utenriksflåten, som seilte i nordeuropeisk, Nordsjø- og Østensjøfart, først som dampskip senere som motorskip.

Hun ble bygget som "Pompey Power" av verftet Austin & Son Ltd. i Sunderland i England i 1949.

"Pompey Power" ble solgt i 1960 til A/S Orion-Tandberg & Möinichen i Norge, og fikk deretter navnet "Tandik".

I 1962 ble skipet solgt til Hans Utkilen i Bergen, og omdøpt til MS Hamen.

Les også:

MS Hamen

HEVER SEG STADIG. Bildet er tatt fredag morgen klokka 0930. Da lå MS Hamen med det norske flagget akter, såvidt klar av vannet. I løpet av lørdag hevet skipet seg med rundt tre meter, og søndag meldes det at det har blitt enda en meter mellom ripa og vannoverflaten.

Foto: Privat

- Ser bra ut på en måned

Stiftelsen har 1,5 millioner kroner igjen av Riksantikvarens bevilgning på totalt to millioner kroner etter først å ha fått ut 450 000 fra Riksantikvaren i desember i fjor til sikring av skipet.

Arne Øistein Holm, som er styreleder i Stiftelsen MS Hamen, sier til Sveriges Television Västnytt at stftelsen har innhentet pristilbud for å sette skipet i dokk, både i Norge og i utlandet.

- Vi har fått noen tilbud fra norske og utenlandske verksteder. Dette må vi se på så snart som mulig, sier han.

Holm sier at den videre restaureringen av MS Hamen vil koste mer enn de to millionene Riksantikvaren har bevilget.

- Det koster ihvertfall mer enn to millioner å få det rustet opp til ferdig, pen tilstand, sier Holm til svensk tv.

Pengene fra Riksantikvaren er ment til å være et grunnlag for å starte sikrings- og bevaringsarbeidet, og utvendig oppfriskning forteller styrelederen i stiftelsen, som eier skipet.

Holm håper nå at det nå blir slik, at skipet kan flyttes i løpet av sommerhalvåret 2011, og han mener MS Hamen vil se helt annerledes ut i 2012.

- Verkstedene sier at det er en måneds arbeid, så ser det bra ut, sier Arne Øistein Holm.

M/S Hamen

HARDT MEDTATT. Skipet trenger å komme i dokk snarest og få startet sikrings- og bevaringsarbeidet, sier stiftelsens leder.

Foto: Privat

- Tror det finnes penger

MS Hamen skal være den eneste av Nordsjøtraderene som fortsatt eksisterer.

Ifølge opplysninger på nettsiden World Ship Trust, der verneverdige skip får omtale, var MS Hamen i en kritisk tilstand også før det måtte settes inn lense- og stabiliseringstiltak nå i mars.

World Ship Trust skriver:

"At present, the working conditions are very, very difficult. "Hamen" should definitely be docked as soon as possible, to secure the underwater hull. The decks and the roofs of the deckhouses are leaking and in poor conditions.

However, under the present economical conditions, it is not possible for the foundation to tow the ship to a yard for docking. We are in urgent need of money, and the situation for "Hamen" may be critical and impossible for the foundation to handle within short time."

- Per i dag ser det ut til at det er vilje til å komme mer penger til slike litt spesielle fartøy. Det er ikke bevart veldig mange.

Det er bare en håndfull igjen av dem rundt i verden. De har stor publikumsoppslutning ihvertfall, sier Arne Øistein Holm til Sveriges Television Västnytt .

Les også:

Arne Øistein Holm

VIL VEKK SNAREST. Arne Øistein Holm vil fjerne MS Hamen fra Hälle snarest, men at flere faktorer må på plass, før skipet kan fjernes.

Foto: Sveriges Television Västnytt

Flytende museum

Eierne ønsker å sette skipet i stand, slik at det kan være et flytende museum i en norsk kystby.

World Ship Trust skriver:

"As a museum ship "Hamen" could give the Norwegian society a possibility to learn how a ship like her were built and sailed and show the life of the seamen, who contributed enormously to the country and its economy.

She would in fact be a great contribution to the cultural heritage of Norway."

- Denne båten er en av de siste som eksisterer, som har gått i norsk utenriksfart i det store deler av sitt liv, sier Holm.

Han mener skipet allerede var musealt, da det gikk ut av fart i 1986.

- MS Hamen er det siste håndterbare fartøyet det går an å lage et minnesmerke over sjøfolkenes arbeid i Norge av, sier han.

Nå håper Holm å kunne fjerne MS Hamen så raskt som mulig fra Hälle.

- Det beror på om naturkreftene slipper taket, og vi må få slepetilstand . Vi må også få på plass et kostnadsbilde, som gjør at vi kan velge verksted, sier han.

Verneverdig skip

Forhistorien til at MS Hamen ble kjøpt ut av svenske hender, er blant annet at i 1993 innvilget Riksantikvaren søknaden om formell status som verneverdig skip.

I 1994 initierte Norsk forening for fartøyvern (NFF) bevaring av MS Hamen med formål å sikre skipet, men uten hell.

Stiftelsen "M/S Hamen ex. D/S Tandik" ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet.

I 2004 kom MS Hamen inn på Riksantikvarens verneliste etter at båten ble kjøpt av svensk eier for 200 000 kroner med midler fra Kulturrådet.

Riksantikvaren har i 2005 gjenopprettet statusen som verneverdig skip, men skipet er ikke et såkalt "kulturminne".

Video 076e75fc-9d8e-4bb1-badc-aaef91d7d4a1.jpg