NRK Meny
Normal

- Raserer naturområder

Trær hugges, fjell spyles og dyrelivet forsvinner. Foreningen Mer Villmark Nå ! mener det pågår miljøkriminalitet på Fredriksten Festning i Halden.

Fredriksten festning, Halden

Foreningen Mer Villmark Nå ! mener det pågår systematiske brudd på biomangfoldsplanen for Fredriksten Festning og at det dreier seg om miljøkriminalitet. - Vi kan ikke lenger akseptere dette, og vi vil nå ta saken til topps i Forsvarsbygg, sier Mona Jensen i foreningen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- De siste åra har landskapsbildet i festningsområdet endret seg mye, stedvis radikalt, på grunn av omfattende rydding. Det har skjedd både som storstilt hogst, der park- og skoglandskap er erstattet av åpent landskap, sier Mona Jensen i foreningen Mer Villmark Nå ! til NRK.

Hun mener tapet av det biologiske mangfoldet startet for fullt da Fredriksten Festning, som det eneste militære anlegg i Norge, ble utpekt som tusenårssted i 2005, og det ble ryddet kraftig i terrenget rundt festningen.

I 2005 var det 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige.

Raserer vegetasjon og dyreliv

Flathugst av landskap

På foreningen Mer Villmark Nå`! s nettsider finner man mange bilder av flathugde områder rundt Fredriksten festning.

Foto: www.mervillmarkno

Mona Jensen peker på at etter en mer enn 100-årig epoke med park og skoglandskap i festningsområdet, som bygde opp store naturverdier, har de siste årenes rydding og hogst kraftig redusert naturmangfoldet.

- Dette har resultert i omfattende tap av biologisk mangfold, både kvalitativt og kvantitativt. Tapene skyldes bortfall av egnede leveområder for både vanlige og sårbare og truede arter, sier hun.

Større områder er nærmest flatehogd, gamle trær er kappet, undervegetasjon ryddet vekk, fjell er høytrykksspylt og det biologiske mangfoldet har flere steder forsvunnet i takt med ryddingen, hevder foreningen Mer Villmark Nå !

Friskt bjørketre, Fredriksten festning

Festningsforvalteren på Fredriksten innrømmer at enkelte av trærne som har vært hugget har vært friske (bildet), men han sier mange av trærne på festningsområdet nå er så gamle at de utgjør en sikkerhetsrisiko.

Foto: www.mervillmark.no

- Fugler som bøkesanger, munk, rødstjert, gulsanger, tornsanger, stillits, svarthvit fluesnapper, stær, dvergspett og buskskvett, tidligere kjente og kjære i festningslandskapet er nå mer eller mindre helt forsvunnet, sier Mona Jensen.

Avviser miljøkriminalitet

- Vi avviser at det på noen måte er begått miljøkriminalitet, det sier festningsforvalter Morten Kjølbo ved Fredriksten festning i Halden.

Han sier det som er gjennomført er planlagt og nødvendig vegetasjonsrydding av et fredet, militært kulturminne.

- Arbeidet er gjennomført av Fredriksten Festnings Venner etter avtale med Nasjonale Festningsverk og kommandanten, sier han.

Foreningen Mer villmark Nå ! mener imidlertid det er stikk i strid med Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold, når vegetasjonen etter foreningens oppfatning raseres, og friske trær hugges.

- Alle trær har en viss levealder, og må skiftes ut etter et antall år. Mange av trærne på festningsområdet er nå så gamle at de utgjør en sikkerhetsrisiko. Normalt er det ikke mulig på forhånd å se hvor dårlig et tre er før det felles, sier Kjøbo til NRK.

Han sier mange av trærne ved felling har vist omfattende råteangrep, men innrømmer at andre trær som er hugget har vært friske.

- Etter kommende sommers arrangementer vil det bli plantet en del nye trær til erstatning for noen av de som nå er felt, sier Kjølbo.

Feil med camping i naturområdet

Fredriksten festning, Halden

Gjennom flere tiår er det drevet campingplass i de vakre og historiske områdene bak Fredriksten festning mellom Overberget og Stortårnet. Nå må trolig campingplassen flyttes, og det til et område foreningen Mer Villmark Nå ! mener vil føre til skade på det biologiske mangfoldet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det pågår systematiske brudd på biomangfoldplanen for Fredriksten Festning. Vi kan ikke lenger akseptere dette, og vi vil nå ta saken til topps i Forsvarsbygg, sier Mona Jensen til NRK.

Hun er også sterkt kritisk til at det i reguleringsplanen for festningsområdene foreslås en ny campingplass i et område som i en rapport angis som viktig område for biomangfold.

- Vi mener dette er uakseptabelt, og vi har derfor foreslått dette som naturvernområde, og vi er kjent med at fylkesmannens miljøvernavdeling er av samme oppfatning, sier Jensen.

Festningsforvalter Morten Kjøbo sier Riksantikvaren ikke lenger vil godta camping i et av de viktigste militærhistoriske landskapene, mellom Overberget og Stortårnet, der det i flere tiår er drevet campingplass.

- I forbindelse med reguleringsplanen for Fredriksten er det et tydelig ønske om å videreføre campingtilbudet. Det vurderes derfor å flytte oppstillingsplass for campingvogner til området nedenfor Generalveien, sier han.

I dette området er det edelløvskog av en viss verdi, men Kjølbo mener dette er det tatt nødvendig hensyn til.

Den anbefalte løsning er drøftet med Fylkesmannens miljøvernavdeling og Halden kommune.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Prøvde å smugle butikkinnredning

    En estlender ble i går ettermiddag stanset med 17 kolli med butikkinnredning på vei inn i landet over Ørje. Innredningen skulle videre til et firma, opplyser sekssjonssjef Gro Lene Gundelsby ved Ørje tollsted til NRK. Varene er deponert, slik at firmaet kan hente de senere hvis det blir klart at de har handlet i god tro. Sjåføren må betale et forelegg på 25.000 kroner, opplyser politiet til Smaalenenes Avis.

  • Dømt for seksuell omgang med barn

    En mann fra Buskerud er i Halden tingrett dømt til 14 års forvaring, for flere tilfeller av seksuell omgang med mindreårige. Mannen brukte sosiale medier til å komme i kontakt med unge jenter, og manipulerte flere av dem for å skaffe seg seksualiserte bilder og seksuell kontakt. Han ble frikjent for syv tiltaltepunkter, som handler om vold og trusler. Advokaten hans, Knut Angrim Øvergaard, sier straffeutmålingen vil bli anket.