- Rapportèr alle avvik

Alle ansatte i helsesektoren i Fredrikstad kommune blir bedt om å rapportere alle avvik for å synliggjøre sparetiltakene. Etatsleder i hjemmesykepleien i Fredrikstad, Wenche Halvorsen, tror det vil bli en økning i antall avvik nå som kommunen skal spare millioner.

Eldreomsorg

Tror det vil komme mange avvik.

Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox.com

Etatsleder i hjemmesykepleien i Fredrikstad, Wenche Halvorsen, tror det vil bli en økning i antall avvik nå som kommunen skal spare millioner.

Med lav terskel registreres det avvik i Fredrikstad kommune. I over en uke har alle som jobber i helsesektoren blitt bedt om å melde fra om alle avvik.

Fredrikstad kommune styrer mot en millionsmell på 95 millioner kroner og alle kraner skrus igjen for å spare penger.

Nå skal det spares 65 millioner kroner og helsesektoren skal ta nesten 25 millioner kroner alene.

Hjemmesykepleien er allerede presset, men skal spare ytterligere. Tidligere har Norsk sykepleierforbund i Fredrikstad sagt til NRK at de ikke tåler èn syk ansatt før det må kalles inn vikarer.

– De ansattes mulighet

Wenche Halvorsen, etatsleder i Fredrikstad for hjemmesykepleien, sier til NRK at det allerede er en god kultur for å melde avvik i helsesektoren, men at alle ansatte skal ha et ekstra fokus på å melde fra om avvik.

– Dette er deres mulighet til å si fra, sier hun og legger til:

– Det er er en positiv mulighet for ansatte til å si fra om avvik i tjenesten og om det arbeidspresset de blir utsatt for, sier hun.

Vil det komme mange avvik nå, tror du?

– Jeg regner med at det vil komme mer. Både ledere i organisasjon og i virksomhetene, i tillegg til fagorganisasjonene, ber ansatte melde fra. De får beskjed om at dette er måten å si fra på, understreker hun.

– Utsatt dusjing

Nå har de ansatte blitt oppfordret til å melde fra om avvik i langt større grad i en uke, og Halvorsen tror det vil komme flere avvik enn det vanligvis gjør på denne tiden av året.

– De ansatte kjenner det bedre på kroppen nå og de har en faglighet av meget høy kvalitet som nå må senkes. Den opplever de ansatte, og jeg ganske sikker på at det vil medføre avvik på både tjenester og Hms, sier hun.

Halvorsen har flere eksempler på hvordan avvik hun tror vil komme.

– Det kan være for eksempel at tjenesten du skal ha ikke kan komme på et bestemt klokkeslett, slik at man for eksempel ikke får dusjet. Man må kanskje vente noen dager med å dusje før det er flere på jobb. De ansatte vil få en enda høyere aktiviet i hverdagen og mange må løpe end litt fortere. Det kjennes på kroppen og vil merkes på avvik, tror hun.

Terskelen for hva som er avvik er også lav, forteller Halvorsen. Det kan meldes fra om alt fra lovbrudd til brudd på brukernes tiltak eller retningslinjer for virksomhetene.