NRK Meny
Normal

- Ødelegger sin miljøprofil

Naturvernforbundet i Østfold mener Saugbrugs undergraver sin miljøprofil, når de setter igang tømmertransport på bil fra Sarpsborg til Halden.

Norske Skog, Saugbrugs
Foto: Rainer Prang / NRK

Naturvernforbundet i Østfold mener Saugbrugsforeningen ødelegger sin egen miljøprofil, når de nå starter med tømmertransport på bil fra Sarpsborg til Halden.

Den kommunale havna i Halden er stengt for tømmerimport, og Saugbrugs må hente tømmeret fra Alvim-kaia i Sarpsborg.

- Et klart tilbakeskritt miljømessig, sier talsmann Ragnar Johnsen.

 

Norske Skog Saugbrugs
Foto: Rainer Prang / NRK

- Har prøvd å fremstå som miljøbedrift

- Saugbrugsforeningen i Halden har forsøkt å fremstå som en miljøbedrift i flere år, men vi mener den transportløsningen de nå velger seg, med å kjøre tømmer på lastebil fra Alvim-kaia i Sarpsborg til bedriften i Halden, er et steg i feil retning, sier samferdselspolitisk talsmann i Naturvernforbundet i Østfold til NRK.

Han mener tungtransport av tømmer, som nå skal foregå på E6 til Halden, burde ha vært gjort på jernbane eller båt.

- Lastebil bør bare være et supplement til annen transport. Saugbrugs undergraver nå sin egen miljøprofil, sier Johnsen.

Tvunget til Alvim-kaia

Halden kommune har ikke ISPS-sikret den offentlige havna, og Kystverket godkjenner derfor ikke at skip i internasjonal trafikk anløper Mølen-havna, der Saugbrugs tidligere har tatt imot importert tømmer til produksjonen.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Saugbrugs har et daglig behov på 2 000 kubikkmeter råstoff, og bruker totalt 800 000 kubikkmeter tømmer og flis årlig i produksjonen.

Et steinkast unna Haldens offentlige havn Mølen, som nå er stengt for internasjonale anløp,  ligger Sauøya. Der har Norske Skog Saugbrugs  sin utskipningshavn av papir.

Sauøya-anleggene er ISPS-sikret, men der vil ikke bedriften losse tømmer. De mener at de verken har plass eller at det er forsvarlig at råstoff og ferdigprodusert papir blandes på kaia.

Halden kommune på sin side mener Saugbrugs har opptrådt lite samarbeidsvillig, og hevder bedriften i samarbeide med kommunen kan finne en løsning der den offentlige havna flyttes til Sauøya.

- Halden kommune mener det holder med en terrorsikret havneterminal i byen, sier ordfører Per Kristian Dahl Ap). Han vil ikke imøtekomme ønsker fra Saugbrugs.

- Det er ikke slik i samfunnet at man kan få alt man vil. Det må gjerne være et ønske om en sikret havn for import av tømmer til Halden, men det er ikke slik at vi kan ha en egen havn, for en hver type gods som skal inn eller skipes ut, sier ordfører Per Kristian Dahl (Ap) i Halden kommune til NRK.  

 

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Kan bli enormt trafikkproblem

Torsdag ankom "MS Michelle" Alvim-kaia med i overkant av 3 000 kubikkmeter importert tømmer fra baltiske land, som skal fjernes fra kaia i løpet av en uke.

Rundt 100 lass med tømmer går på bil fra kaia i Sarpsborg  via E6 til Halden.

Tømmeret Saugbrugs nå mottar kan være den første båtladningen av atskillige tusen kubikkmeter med importtømmer. Det er svært bløtt i skogene på norsk og svensk side av grensen, der Saugbrugs får hovedleveransene av sitt tømmer fra, og det er vanskelig å få tømmeret ut av skogen.

Tidligere år har Saugbrugs måttet importere helt opp mot 100 000 kubikkmeter tømmer til papirproduksjonen i Halden.

- Lastebiltransporten, som følger av at Saugbrugs nå bruker Alvim-kaia, representerer økt trafikkfare, mer støv, støy, veislitasje og  høyt forbruk av drivstoff . Det er en dårlig løsning, sier Ragnar Johansen.

Han peker også på at E6 mellom Sarpsborg og Halden er en enorm byggeplass, der utbyggingen av ny E6-trasè pågår over flere kilometer.

- Har brukt lastebil også tidligere

Informasjonssjef Erik Sandersen sier bedriften gjennom flere år har brukt lastebil i transporten av tømmer mellom den kommunale havna i Halden og produksjonen på Saugbrugs.

- Vi føler at vi er nødt til å løse det slik i denne omgangen, og vi vet ikke hvor lenge løsningen med Alvim-kaia vil vare.

Hvorvidt man vil kalle denne lastebiltransporten en miljøvennlig  transportløsning eller ei blir jo et regnestykke. Vi har i mange år kjørt tømmer på lastebil fra Halden havn til Saugbrugs gjennom Halden sentrum, sier han.

Ragnar Johansen i Naturvernforbundet mener det er stor forskjell på å frakte tømmer over en strekning på tre kilometer fra Mølen-havn til bedriften i Halden, kontra det å frakte tømmmeret 30 kilometer på en sterkt trafikkert vei mellom Sarpsborg og Halden.

- Vi snakker om tunge kjøretøy, og miljøkonsekvense av dette er svært  store i et område som allerede er kraftig belastet, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: