NRK Meny
Normal

- Nye toginvesteringer bortkastet

Det er bortkastet å satse på Østfoldbanen uten nytt dobbeltspor fra Ski, mener pendlerforeningen.

Innstilte tog og ventende passasjerer
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det er bortkastet å investere i utbygginger på Østfoldbanen dersom det ikke kommer et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

Det mener pendlerforeningen i Østfold.

- Hvis man vil satse på alternativer til å kjøre på gummihjul, så må man øke kapasiteten på Østfoldbanen. Det skjer ikke hvis man ikke gjør noe mellom Oslo og Ski, for det er det kork, sier leder i pendlerforeningen i Østfold, Tor Jørgen Dybvad.

Prioriterer vedlikehold

I går ble det kjent at Jernbaneverket vil prioritere vedlikehold i stedet for nytt dobbeltspor i sitt forslag til Nasjonal Transportplan.

Hvis forslaget går gjennom, kan alle nye planer om Østfoldbanen forkastes, mener pendler Tor Jørgen Dybvad.

- De aller fleste nyinvesteringer sør for Ski er bortkastet uten et nytt dobbeltspor, sier Dybvad.

I går fortalte Aftenposten at Jernbaneverket mener det er viktigere å prioritere vedlikehold enn å løse flaskehalsen på Østfoldbanen. I forslaget til ny Nasjonal Transportplan, vil Jernbaneverket skrinlegge planene om et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

Milliardinvestering

Et nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo vil ifølge Aftenposten koste omlag 10 milliarder kroner. Samtidig sliter Jernbaneverket med et enormt vedlikeholdsetterslep på skinner og signalanlegg. I forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019 har Jernbaneverket valgt å prioritert vedlikehold.

Hvis forslaget går gjennom, betyr det at pendlere trolig må vente i minst 15 år før det kan bli slutt på køene på strekningen. Nå vil pendlerforeningen forsøke å overtale politikerne til å prioritere kjempeinvesteringen.

- Vi må jo prøve å påvirke politikerne, og håper at noen ser lyset i enden av tunnelen, sier Dybvad.

- Må få bort flaskehalsene

Line Henriette Holten Hjemdal, Kristelig Folkeparti

Line Henriette Holten Hjemdal, Kristelig Folkeparti

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal(Krf) er i likhet med sine kolleger Irene Johansen(Ap) og Martin Engeset(H) helt enig med pendlerne i at dobbeltspor mellom Oslo og Ski er svært viktig å få på plass.

- Vedlikehold er viktig, men for pendlertrafikken gjennom Østfold er det viktig å få bort flaskehalsene, sier Holten Hjemdal.

Stortingspolitikeren vil samarbeide med de andre representantene på Østfold-benken for å få nytt dobbeltspor inn i Nasjonal Transportplan, som skal vedtas våren 2009.

- Nå må vi begynne med et nitidig arbeid overfor våre kolleger i regjeringssystemet. Det er viktig at Østfold-benken står sammen.  Med de klimautfordringene vi ser, så tilsier alt at vi må få flere over på tog. Da må vi som politikere klare å bygge bedre spor, slik at folk kommer seg kjappere fram og tilbake på jobb, sier Line Henriette Holten Hjemdal.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Brann i vedskjul

    Sarpsborg brannvesen har rykket ut til Fjellstien på Hafslundsøy. Det skal brenne i et vedskjul på stedet.

  • Kasserte fritidsbåter til Kambo

    Kambo Marina har søkt om å ta imot og demontere kasserte fritidsbåter. De har søkt om å ta imot 900 båter inntil 25 meter, i tillegg til mellomlagring av inntil 50 båter.
    Søknaden ligger nå hos Fylkesmannen.