NRK Meny
Normal

Halden Frp: - Nei til ghettofisering

Fremskrittspartiet i Halden slår retrett på tidligere vedtak og går imot at det bygges leilighetskompleks for innvandrere på Damhaugen.

Per Egil Evensen, Frp Halden

KREVER UTSETTELSE. - Man trodde at administrasjonen hadde gjort jobben sin i forhold til både saksbehandling og nabovarsling, men det har de ikke gjort. Denne saken bør utsettes og utredes på nytt, sier Frps Per Egil Evensen.

Foto: Kjetil Berg

Det er planer for et leilighetskompleks med fire leiligheter for storfamilier med innvandrerbakgrunn på Damhaugen i Halden.

I alt bor det rundt 350 personer i bydelen, og planene som nå foreligger kan føre til at nærmere 40 personer med innvandrerbakgrunn samles i et og samme bygg på stedet.

- Frp mener det er uheldig at det blir en så sterk fortetting av mennesker med innvandringsbakgrunn på samme sted. Vi kommer til å gå imot dette i kommunestyret, sier Frps gruppeleder i Halden kommunestyre Per Egil Evensen.

Les også:

Beboerne på Damhaugen i Halden protesterer

FIKK INGEN INFORMASJON. - Beboere og velforening fikk tilfeldigvis vite at kommunen jobbet med planer om å etablere et storleilighetskompleks for mennesker med innvandrerbakgrunn her, sier velforeningens leder Anita Eide og Lars Gran.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Feil fremgangsmåte

Fremskrittspartiet i Halden sa i et tidligere formannskapsmøte i år ja til et boligprosjekt for storfamilier med innvandringsbakgrunn på Damhaugen.

Nå sier partiet nei før morgendagens behandling i kommunestyret.

- Frp har tidligere sagt ja med utgangspunkt i at mange saker endres fra den politiske behandlingen skjer formannskapet til kommunestyret.

Det vi nå er blitt gjort oppmerksom på er at det skal skje en kraftig fortetting av innvandrere på Damhaugen, som gjør at 10 prosent av befolkningen i bydelen får innvandrerbakgrunn. Det er feilslått fremgangsmåte sett ut i fra et integreringsståsted, sier han til NRK.

Evensen sier Halden kommune har vedtatt en sosial boligplan, men han understreker at beboerne i en slik sammenheng ikke behøver å holde til på et og samme sted.

- Det er en dårlig måte å integrere folk som kommer til landet på, sier han.

- Dårlig jobb av administrasjonen

Det var ved en tilfeldighet at beboerne på Damhaugen ble kjent med at det skulle bygges et leilighetskompleks for personer med innvandringsbakgrunn på en tomt i bydelen.

- Vi så en artikkel i Halden Arbeiderblad om at det skulle bygges her, og begynte deretter å gjøre våre undersøkelser. Da viste det seg at her skulle det etableres et institusjonslignende prosjekt for mennesker med innvandrerbakgrunn.

Vi som bor her har aldri hørt om dette tidigere, og har ikke fått informasjon fra kommunen om slike planer, sier Lars Gran i Damhaugen velforening til NRK.

Velforeningen søkte informasjon i kommunen via advokat Pål Are Sund hos Negota as, men det var ikke noe svar å få. Halden kommune er, som følge av fraværende svar på henvendelser og manglende informasjon, anmeldt til Sivilombudsmannen for brudd på offentlighetslovens §3, og klaget inn til Fylkesmannen i Østfold for brudd på forvaltningsloven.

- Jeg synes dette er utrolig dårlig håndtert av administrasjonen. Naboene og berørte skulle selvfølgelig ha hatt informasjon, sier Fremskrittspartiets Per Egil Evensen.

Innrømmer informasjonssvikt

Det er et privat foretak, som står bak planene om å bygge leilighetene på Damhaugen, som kommunen kan komme til å leie seg inn i.

Halden kommune innrømmer at det ikke har vært gitt informasjon til beboerne på Damhaugen i forbindelse med planer om bygging av storfamilieleiligheter til flyktninger.

Først i går - etter NRKs henvendelse - ble velforeningen invitert til et møte.

Enhetsleder i helse og omsorgsetaten Kenneth Johannessen beklager manglende informasjon.

- Nå er det slik at i denne saken har det tatt noe lang tid å besvare henvendelsen fra velforeningen. Det beklager vi, sier han.

Johannessen sier kommunen ønsker å ha et best mulig forhold til berørte og at man i går tok initiativ til å møte velforeningen.

I en epost sendt fra Halden kommune til advokat Pål Are Sund i Negota as klokka 23.35 tirsdag kveld inviteres det til et møte med beboerne.

- Damhaugen er et av flere alternativer

Enhetsleder i helse og omsorgsetaten Kenneth Johannessen vil verken bekrefte eller avkrefte at antallet personer med flyktningstatus, som kan bli bosatt på Damhaugen, kan komme opp i 40 personer.

Ei heller vil han svare på om det kan dreie seg om 30 nye barn i bydelen eller om kommunen kan finne rimeligere løsninger ved å leie eller kjøpe ledige boliger ellers i Halden.

Johannessen bekrefter imidlertid at det skal bosettes flyktninger med behov for store boenheter.

- Vi har sagt ja til myndighetenes anmodning om å bosette flyktninger. Som en konsekvens av dette er det et behov for flere større boenheter.

I den anledning vurderes Damhaugen som et alternativt område for bygging av en større familieleilighet, sier han til NRK.

Krever bred informasjon

Advokat Sund sier til NRK at representanter fra Damhaugen velforening selvfølgelig stiller på et møte med kommunen.

- For vår klient er det viktig at sentrale beslutningstagere er med på møtet. Følgelig ber vi om at både ordfører, rådmann og sjefen for NAV stiller på møtet. Alle tre har blitt kontaktet og ingen har svart oss.

Vi ber derfor om at man bekrefter at disse kan stille på møtet, og at en agenda for møtet oversendes oss, skriver Sund i sitt svar til kommunen onsdag.

Velforeningen er ute etter å få dokumenter, som belyser hvilke utredninger som ligger til grunn for beslutningen rundt prosjektet på Damhaugen.

- Etter hva vi forstår så er Damhaugen kun ett av flere alternativer som kommunen vurderer, og det vi nå ønsker er å få informasjon om hva de andre alternativene er, sier Sund.

Beboerne på Damhaugen i Halden protesterer

97 PROSENT SA NEI. Underskriftskampanjen i regi av velforeningen viser at Damhaugen-beboerne er i utakt med Haldens politikere.

Foto: Rainer Prang / NRK

97 prosent går mot boligprosjektet

Da formannskapet med et unisont flertall tidligere i år gikk inn for Damhaugen-prosjektet ble det uttalt at prosjektet var bra for området.

Advokat Pål Are Sund viser til underskriftkampanje velforeningen gjennomførte hos 80 personer bosatt på Damhaugen om de mener at storleilighetsprosjektet er bra for Damhaugen.

- Som politikerne i Halden med egne øyne kan se av undersøkelsen, er hele 78 Damhaugen-beboerne motstandere av prosjektet. Det vil si at mer enn 97 prosent av de spurte ikke er enig med kommunen og formannskapet i at dette er et bra prosjekt for området, sier Sund.

Han ber igjen om at kommunen bekrefter at man ikke skal fatte noen beslutning eller inngå noen avtaler vedrørende prosjektet i Damhaugen, før det er avklart at saksbehandlingsreglene, ramme- byggetillatelse og andre forhold er fulgt og på plass.

- Når dette kommer opp nå, stiller saken seg i et helt annet lys enn i formannskapet. Man trodde at administrasjonen hadde gjort jobben sin i forhold til både saksbehandling og nabovarsling, men det har de ikke gjort. Denne saken bør utsettes og utredes på nytt, sier Per Egil Evensen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Høynet beredskap før NATO-øvelse

    Politiet øker nå beredskapen foran høstens store NATO-øvelse, melder NTB. Borg havn i Fredrikstad skal være hovedhavn for militært materiell under øvelsen. Det betyr at det vil bli betydelig aktivitet i Østfold.

  • Ni forelegg for fart

    Ni bilister må punge ut etter å ha kjørt for fort i Stasjonsveien – fylkesvei 118 – i Skjeberg i dag. Det er 50 km/t på denne strekningen. Den som kjørte fortest holdt 74 km/t, melder politiet.