NRK Meny
Normal

- Nei til boliger på Mølen

Kystverket mener det er uheldig om Halden kommune regulerer dagens havn til boliger.

Tomteområder i Halden

UHELDIG KOMBINASJON. Kystverket peker på at det er uheldig å legge boliger i området der dagens havn på Mølen ligger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det offentlige havneområdet Mølen i Halden ligger på byens sydside, og det har gjennom årene vært diskusjoner rundt nedleggelse av havna og muligheter for bygging av boliger og næringsbygg der.

Dagens havn ligger mot vest inntil jernbanespor, mot sydvest Norske skogs havn på Sauøya, sentrum av byen i sør og mot nord ligger Ringdalsfjorden/Iddefjorden.

Som et innspill til kommunens byplan for 2015-2027 sier Kystverket at Halden ikke bør bygge ned havna med boliger.

Les også:

Halden havn, Mølen

STØY FRA HAVNA. Nexans bruker Mølen, når forberedelser til kabelutskipning pågår.

Foto: Rainer Prang / NRK

Støy fra havnedrift

Det er uheldig å legge boliger rett ved havneområdet på grunn av støy rundt havnedriften, mener Kystverket.

På kaiområdet er det per i dag et uttrekksspor Jernbaneverket mener er av nasjonal interesse, omfattende tømmereksport og kaia brukes av Nexans til forberedelser av kabelutskipning.

Nær opptil Mølen ligger Sauøya med utskipningsanlegget for papiret fra Norske Skog Saugbrugs, og det tas også imot råvarer til papirproduksjonen på Sauøya.

Les også:

Rapport speiler fremtidsmuligheter

I en rapport fra konsulentselskapet Pøyry, som ble presentert for Havnestyret i Halden i møtet i mars i år, pekes det på at havneområdet har store utviklingsmuligheter for annet enn havnedrift.

I byplanen kommunen har bedt om innspill til blant annet hos Kystverket er Mølen er avsatt til kombinert formål havn/bebyggelse, noe Kystverket mener er en uheldig kombinasjon.

Les Kystverkets innspill her:

Områder båndlagt

Fra før av har Jernbaneverket kommet med innspill til både Mølen og Tyska, samt Jernbanetomta i sentrum av Halden.

På Tyska og Hollenderen foreligger det planer om nyetablering av 300-350 boliger, men Jernbaneverkets innspill til dobbeltspor på Tyska kan komme til å påvirke mulighetene for bygging på området.

Inntil sporet for InterCity-utbyggingen er klarlagt har Jernbaneverket bedt kommunen om å avvente utviklingen av området Tyska, der arbeidene var varslet skulle bli startet opp til høsten.

Tyska og Hollenderen er solgt fra det helkommunale selskapet Halden Byutvikling as til Norske Helsehus i 2013 for 100 millioner kroner, og er forutsatt utbygd i etapper.

Om Jernbaneverkets innspill påvirker kjøpet og utviklingen av områdene vil verken styreleder Jan Erik Erichsen i Halden Byutvikling eller Tore Borthen i Norske Helsehus kommentere overfor NRK.

Partene har varslet et møte rett over påske.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulv i Mosseområdet

    Ulven som ble observert i Rygge på fredag, kan ha beveget seg lenger inn i Mosseområdet. Ida Glemminge, rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Østfold, sier de har fått inn en ubekreftet rapport om at en ulv har blitt sett på Nore gård i Moss.

  • Brannvesenet minner om brannforbud

    Det har vært skogbrann flere steder i landet i dag. Brannsjefene i Østfold har lagt ned totalforbud mot åpen ild, og brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.

    Laster Twitter-innhold