NRK Meny
Normal

- Miljøkriminalitet på festningen

Miljøgruppe mener hogst av trær på Fredriksten festning i Halden er en kriminell handling.

Flathugst av landskap

- De siste åra har landskapsbildet i festningsområdet endret seg mye på grunn av omfattende rydding. Det har vært storstilt hogst, der park- og skoglandskap er erstattet av åpent landskap, sier Mona Jensen i foreningen Mer Villmark Nå.

Foto: www.mervillmarkno

- Det skulle ikke ryddes mer trær før forvaltningsplanen var klar, men det blir fortsatt hugget, hevder Mona Jensen fra "Mer Villmark Nå".

Foreningen krangler med Nasjonale Festningsverk, som rydder skogen rundt festningen, om hvor mye som skal hugges.

Interessegruppen "Mer Villmark Nå" mener hogsten av trærne på Fredriksten Festning i Halden, er miljøkriminalitet.

Les også:
- Raserer naturområder
Riksantikvaren frykter for Fredriksten festning

Les også:

Ferdig med huggingen

Fredriksten festning, Halden

Nasjonale Festningsverk har ryddet i mye av skogen rundt Fredriksten festning for at festningsverkene skal bli mer synlige i landskapet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi er ferdige med hugging og rydding på Braadlandsskansen på Fredriksten festning, sier direktør i Nasjonale Festningsverk, Nina Eidem til NRK.

Hun forteller at det ikke er flere planer for hugging og hun forteller at Nasjonale Festningsverk har skjøtselsanvisninger for festningen i Halden.

- Skjøtselsanvisningene vil munne ut i en skjøtselsplan som skal ligge til grunn for hvordan vi skal ivareta uteområdet på en forsvarlig måte, sier Eidem.

Stoler ikke på løfter

Friskt bjørketre, Fredriksten festning

'Mer Villmark Nå !' har kritisert de som står bak arbeidet med rydding rundt festningen for å hugge flere hundre år gamle friske trær.

Foto: www.mervillmark.no

Men "Mer Villmark Nå" mener Nasjonale Festningsverk ikke er til å stole på.

Mona Jensen mener det nå lenger ikke har noen hensikt i å lage en forvaltningsplan for områdene Fredriksten festning.

- Det er hugget flere store trær i løpet av siste uka i mars, og jeg har med egne øyne sett at mye er hugd i senere tid. Innen en slik forvaltningsplan blir ferdig er det nok dessverre ikke mer å forvalte, sier Mona Jensen til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Hund hoppet ut av bil

    Hunden som politiet i Moss etterlyste eieren til, hadde hoppet ut av bilvinduet. Det skjedde da bilen hadde stanset i et lyskryss. Hund og eier er nå gjenforenet. Politiet benytter anledningen til å understreke viktigheten av å sikre dyr i bil.

  • Vannlekkasje i Onsøy

    I ettermiddag oppsto en større vannlekkasje på Skåra i Fredrikstad. Lekkasjen rammer store deler av Onsøy. Kommunen opplyser på sin Facebook-side at skadene er under reparasjon. Det var store vannmasser i veibanen i området, forteller en veifarende til NRK Østfold.