- Kløtsjen sluttet å virke og setet falt av da sjåføren prøvde å bremse

Storkontroll av 600 store kjøretøy avdekket en rekke feil og mangler og mange tilfeller var skikkelig ille, oppsummerer Statens vegvesen.

Sjekk av utenlandske vogntog

600 kjøretøy er kontrollert på Ski i helgen. Her fra en kontroll fra grensa på Svinesund.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

På grunn av all snøen og vanskelige kjøreforhold, hadde Statens vegvesen kontroll av bilene på E6 hver dag i hele uken som har gått.

Dette var veldig ille. Godt vi fikk stoppet dette vogntoget.

Aage Kristiansen, Statens vegvesen

– Skikkelig ille

Kontrollen ble foretatt på trafikkstasjonen på Ski av store kjøretøy som passerte på E6 både fra grensa og på vei mot grensa på Svinesund.

Spesielt holdt de et blikk på utenlandske vogntog og deres dekk og kjettinger. Det skriver Østlandets blad.

Aage Kristiansen, som er avdelingsingeniør i Statens vegvesen er ikke overrasket over funne etter at 600 kjøretøy så langt er kontrollert. Han forteller til avisen at det er mye rart som adekkes og i flere tilfeller har det vært skikkelig ille, sier han.

– Et utenlandsk vogntog var i så dårlig stand at da vogntoget skulle inn i hallen for sjekk og sjåføren ble bedt om å kjøre fram, sluttet kløtsjen å virke, setet datt ned slik at sjåføren ble hengende i rattet og vogntoget nærmet seg porten da han prøvde bremsene. Det endte i kjøreforbud. Dette var veldig ille. Godt vi fikk stoppet dette vogntoget, sier Kristiansen.

Vogntog i grøfta ved Livold i Lindesnes

Mange kjøretøy klarer seg dårlig på norske vinterveier.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

NRK har hatt flere saker om problematikken rundt dårlig skodde vogntog.
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener strengere kontroller ikke er nok for å hamle opp med utenlandske vogntogsjåfører som utgjør en fare i trafikken. De vil stenge grensene for sjåfører fra Øst-Europa.

Totalt har det blitt skrevet ut 50.000 kroner i bot og 25 store kjøretøy fikk kjøreforbud.

– Ikke ha vogntog bak deg

Flere steder i landet har det vært utforkjøringer og vogntog som har skapt problemer i trafikken. Selv har Kristiansen vært 36 år i Statens vegvesen og sier at man ikke bør ha vogntog bak seg på motorveien, for det er ikke sikkert de klarer å bremse hvis du bråbremser.

Han ser at ikke alle takler det norske vinterføret like bra.

– De fleste norske trailersjåfører er vant til å kjøre på vinterføre. Det samme kan dessverre ikke sies om alle utenlandske sjåfører og vi ser ofte at kjøretøyene er dårlig skodd for veiene her, sier Kristiansen til avisen.

I uka som kommer skal Statens vegvesen kontrollere flere grenseoverganger.