- Fikk bot, men ikke ankemuligheter

Karstein Heide i Halden parkerte ved et nedgrodd skilt, og fikk bot. Parkeringsetaten opplyste aldri at han kunne anke saken til en kommunal nemd.

Parkering forbudt

PARKERING FORBUDT. Om forbudsskilt heter det 'Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. '

Foto: Colourbox/ Privat

Debatten om parkeringsbøter og kommunens håndtering av Vegtrafikkloven blusset opp, da NRKs sommerbåt MS Sjøkurs la til kai Halden den 24. juni i år.

Mange interesserte fant veien til kaia på Mølen, og en del av disse parkerte ulovlig og ble bøtelagt.

Underveis i "Sommeråpent-sendingen" fra Halden denne sommerkvelden kunne ordfører Thor Edquist (H) fortelle på direkten at bøtene, som var utdelt, ikke behøvde å bli betalt.

Dette skapte reaksjoner fra ansatte på parkeringskontoret, og i bakkant har debatten ruslet og gått om hvordan kommunen håndterer bøter og klager.

Les også:

Nedgrodd skilt

MÅTTE LETE FOR Å FINNE SKILT. Karsten Heide peker inn i buskaset, der skilt med nummer 372 = 'Parkering forbudt' stod plassert i Kjærlighetsstien i Halden.

Foto: Privat

Skiltet nedgrodd

Karsten Heide er en av de som har deltatt i debatten om parkeringsbøter på ordførers egen blogg "Glad i Halden", i bakkant av at NRKs sommerbåt besøkte byen.

Heide mener kommunen underkommuniserer, at det finnes ankemuligheter for de som er bøtelagt.

Selv parkerte han i juli fjor i Kjærlighetstsien et godt stykke utenfor Halden sentrum. Han så ikke noe skilt om parkeringsforbud.

- Dette er en et år gammel sak, men jeg bringer den opp, fordi vi snakker om prinsipper her, sier Heide.

I Kjærlighetsstien var det satt opp "Parkering forbudt-skilt", men det var ifølge Heide ikke mulig å se skiltet.

- Det var grodd ned. Jeg klagde på vedtaket om bot med begrunnelse i at skiltet ikke var synlig, men fikk beskjed fra Halden kommunes parkeringskontor, om at jeg selv hadde plikt på meg til å undersøke om det fantes et skilt på stedet, sier han.

Les også:

Karsten Heide

-ANKEADGANG BURDE HA VÆRT OPPLYST. - Jeg hadde kommet til å klage til den politisk oppnevnte nemda, dersom jeg hadde fått opplysninger om at nemda eksisterte, sier Heide.

Foto: Privat

- Trakk meg fra rettsbehandling

I brevet fra Halden kommunes parkeringsetat heter det, som svar på Heides klage på boten, at

"Vi betrakter ikke Deres klage, som en klage til Tingsretten. Ønsker De saken oversendt retten for behandlling, må De gi skriftlig beskjed til undertegnede innen 3 uker fra De mottok brevet.

Hører vi ikke noe fra Dem innen den tid anser vi saken for avsluttet.

Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at saksomkostninger kan bli ilagt."

- Jeg synes det ble for "høy innsats". Kanskje attpåtil å bli ilagt saksomkostninger i retten. Jeg valgte derfor å betale boten, og trakk meg fra ytterligere konfrontasjoner med parkeringsetaten, sier Karsten Heide.

Svar fra parkeringsetaten på Heides klage

HAR UNDERSØKELSESPLIKT. Det er bilførers plikt å gjøre seg kjent med, om det finnes skilt der man parkerer, heter det i svaret fra parkeringsetaten (faksimile).

Foto: Kopi brev fra Halden kommune parkeringsetaten

Fikk aldri informasjon om ankemuligheter

Av brevet fra parkeringsetaten til Heide, datert 17. juli 2012 - som NRK har kopi av, fremgår ikke at Halden kommune har en nemd, dit det kan klages på det man mener er urimelige bøter og vedtak fra parkeringsetaten.

- Nei, og dette synes jeg er prinsipielt helt galt. Denne type underkommunisering av den ankemulighet jeg hadde og har, burde tydelig ha fremkommet i brevet fra parkeringsetaten, sier Heide.

I følge Halden-ordfører Thor Edquist finnes det to ulike løp for klager knyttet til parkeringsbøter.

-Det skilles mellom offentlige plasser og private plasser, sier Edquist.

Når det gjelder offentlige parkeringsplasser og feilparkering behandler parkeringskontoret klagen. Dersom bot opprettholdes etter klage kan vedkommende sende klage til det kommunale klageorganet.

- Dersom klagenemda opprettholder vedtak og bot, kan vedkommende gå videre til tingretten, sier ordfører.

Når det gjelder bøter knyttet til private parkeringsplasser oversendes klagen til Parkeringsklagenemd, ifølge Edquist.

Thor Edquist

ØNSKER BEDRE KOMMUNIKASJON. - Ja, hvis klagemulighetene er underkommuniserte, og lite kjent, er jeg enig i at vi må gjøre noe med det, sier ordfører Thor Edquist (H).

Foto: Rainer Prang / NRK

- Lokket i en felle

- Jeg hadde uten videre godtatt parkeringsgebyret, dersom skiltet hadde vært synlig. Men som bildene jeg tok på stedet i etterkant viser, er skiltet faktisk helt dekket av grener og blader.

Faktisk må man lete, for å finne skiltet. Det føles for en ellers lovlydig borger, som å bli lokket i en felle, sier Heide.

Karsten Heide sier at han ville ha benyttet anledningen til å bringe saken sin inn for klagenemda, dersom han hadde fått beskjed om at det fantes andre muligheter for å klage.

Ordfører Edquist ser poenget i Heides påminnelse om bedret kommunikasjon overfor publikum, og sier det jobbes fortløpende i kommunen for at informasjon og kommunikasjon skal bli bedre på alle fronter.

- Ja, hvis klagemulighetene er underkommuniserte og lite kjent, er jeg enig i at vi må gjøre noe med det.

Vi skal arbeide mer fremover med kommunikasjon overfor innbyggerne, så dette er en påminnelse om at kommunikasjonen ikke er god nok, og det vil vi gjøre noe med, sier Edquist til NRK.

Nå skal vi skru klokka noen timer tilbake og til Fredrikstad, der Sommeråpent-båten la fra kai klokka ti i formiddag. Det skulle bli en solrik og fin seilas mot grensebyen - der mange etterhvert la seg på kjøl

Bak kulissene på MS Sjøkurs