Normal

- Må ta vare på lokalkunnskapen

- Lokalkunnskap må tas vare på når lensmannskontorer legges ned, sier justiskomiteen på Stortinget.

Foto: Pål Andersen

Senterpartiets Jenny Klinge er opptatt av lokal trygghet dersom en rekke lensmannskontorer i Indre Østfold legges ned.

- En forutsetning

- Det å ha god lokalkunnskap for politiet, mener vi er en forutsetning for å drive godt forebyggende arbeid og også å reagere raskt og oppklare bedre, sier Klinge.

Et flertall i justiskomiteen, med Arbeiderpartiet, SV, Frp og Senterpartiet, sier nå at politiet må la hensynet til lokalkunnskap veie tungt når lensmannskontor skal slås sammen.

- Er høyt prioritert

I Indre Østfold legges trolig fire lensmannskontor ned neste år, og alt samles i Askim og Eidsberg.

Les også: Lensmannskontorer blir lagt ned

Politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, sier at lokalkunnskap er høyt prioritert.

- De som jobber på politistasjonen i Askim og i Eidsberg må være lokalt rekruttert. De bør være best mulig oppdatert på hva som rører seg i de seks indre-østfoldkommunenene, sier han.

- Vi skal selvfølgelig sørge for at de kontorene som bli igjen i Follo, blir vesentlig mer robuste enn de kontorene vi har i dag, legger han til.

Torsdag vedtar justiskomiteen sin innstilling til statsbudsjett, med merknaden om lensmennene.

- Den må tas hensyn til, sier senterpartiets medlem i justiskomiteen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Østfoldbanen er åpen

    Treet som hadde falt over togskinnene er fjernet, og Østfoldbanen var åpent for trafikk igjen mellom Fredrikstad og Råde i 21.30-tida, melder Bane Nor på Twitter. Mellom Moelv og Lillehammer er det redusert hastighet på grunn av flomfare, melder NSB.

  • Togtrafikken stengt

    Som følge av treet som falt over toglinjen i Fredrikstad er togtrafikken mellom Råde og Fredrikstad midlertidig stanset., melder Bane NOR.