NRK Meny
Normal

- Kystverket må gjennomgå regnskapene

Halden kommune bekrefter nå også feilføring av renter fra havnas fond.

Småbåter

SUBSIDIERES. Halden kommune kan ha subsidiert småbåtvirksomheten med mange millioner i årenes løp.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Halden kommune bryter regelverket i havne- og farvannsloven, når de blander sammen inntekter fra småbåthavnvirksomheten og inntekter fra den offentlige havna, har Kystverket slått fast.

Kystverket ble gjort oppmerksom på forholdene rundt havnekassa i forbindelse med at kommunestyret i fjor vedtok å inngå en avtale med Tista Eiendom as om å leie 30 private båtplasser ved et kjøpesenter selskapet hadde bygget.

Innen 1. desember må kommunen ha ryddet opp.

Nå viser det seg også at Halden kommune har feilført store renteinntekter fra havnefondet.

Les også:

Bekrefter feilførte renter

Ulf Ellingsen, kommunalsjef teknisk Halden

BEKREFTER FEILFØRING. Ulf Ellingsen, som er kommunalsjef i teknisk etat i Halden, bekrefter at kommunen har feilført renteinntekter av havnefonds i årevis.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Kommunen har overfor Kystverket bekreftet at reglene om å skille inntekter til havnekassa er feilhåndtert, og det er startet et arbeid med å omorganisere.

Kystverket forutsetter at Halden kommune tar ansvar, og det kan bli aktuelt å gå bakover i tid for å se på hvor store beløp det er snakk om og hvor lang tidsperiode kommunen har subsidiert småbåthavnvirksomheten.

– Når det gjelder spørsmål om «tilbakevirkende kraft», følger det av Havne- og farvannslovens § 48, 2. ledd at vi kan prøve lovligheten av en kommunes disposisjoner over havnekapitalen; altså i ettertid av slik disposisjon, sier Kristin Frotvedt – seniorrådgiver og jurist ved Kystforvaltningsavdelingen på Kystverkets hovedkontor i Ålesund til NRK.

Det eksisterer tre fond knyttet til Halden havn:

Fond i hht havne- og farvannsloven; 4,6 millioner kroner
Driftsfond; 1,2 millioner kroner
Bygg- og anleggsfond; 1,8 millioner kroner

– Renter av fond føres i 2014 på havnefond, sier Ulf Ellingsen som er kommunalsjef i teknisk etat og ansvarlig for havna.

Men forut for 2014 er renteinntektene fra fond ført feil.

Føring av renter fra havnefond i perioden 2007–13 vil være en del av de saksutredningene som nå pågår slik at dette blir ført korrekt, sier Ellingsen til NRK.

For fjoråret utgjorde rentene fra bundne fond i underkant av 50 000 kroner. Når det gjelder renteinntektene fra havnekassa er disse ført til fond.

Halden kommune vil som nevnt tidligere arbeide for ryddige forhold knyttet til havnekassens midler og småbåthavn i tråd med Kystverkets retningslinjer.
I dette ligger det også ryddighet knyttet til renter på fond, sier Ulf Ellingsen til NRK
.

Les også:

Båtplasser ved Høvleriet i Halden

UTLØSTE FOKUS. Det var kommunestyrevedtaket om leie av 30 private båtplasser ved Tista Eiendom as nye kjøpesenter på Høvleriet, som utløste Kystverkets fokus på bruk av havnekassa. Nå kan saken bli gransket i Kontrollutvalget.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Dette blir verre og verre

– Halden kommune har i årevis brukt inntekter fra den offentlige havna til å subsidiere småbåthavnvirksomheten. Jeg har gjentatte ganger pekt på at dette er feil, og her ser vi altså at heller ikke renter av fonds og havneinntekter havner der de skal havne, sier tidligere havnesjef i Halden Øyvind Johannessen som også er medlem i dagens havnestyre.

Regnskapstallene viser at inntektene fra småbåtvirksomheten er i underkant av to millioner kroner, mens utgiftene er på ca. en million kroner. På toppen av dette kommer lønnsutgifter til mannskapene i havnevesenets arbeid med småbåthavn og brygger, som kan være opp mot 1,5 millioner kroner per år.

Øyvind Johannessen

VERRE OG VERRE. Jo mer man fordyper seg i denne saken, jo verre blir det, sier tidligere havnesjef Øyvind Johannessen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er folk fra havnevesenet som gjør jobben for småbåtvirksomheten. Mitt estimat er at de bruker mer enn halve lønnspotten i Halden havnevesen til arbeidet med småbåtvirksomheten, sier Johannessen og viser til at årets lønnsbudsjett for havna er på 3,1 millioner kroner.

Han klagde kommunestyrets vedtak om å ta penger fra havnekassa til Kystverket og fikk medhold, og han har også klaget saken om bruk av havnekassa inn for Kontrollutvalget.

Nå vil Johannessen at Kystverket går igjennom Halden havnevesens regnskaper bakover i tid, for å se hvor store beløp småbåthavnvirksomheten totalt er subsidiert med, og hva havnekassa har gått glipp av i renteinntekter.

Dette blir verre og verre, jo mer man graver i det. Her er det snakk om millioner, som på ulovlig vis er tappet av havnekassa. Jeg forventer at Kystverket går dypt ned i saken, og at pengene kommunen har tilegnet seg blir tilbakebetalt havnekassa, sier Johannessen til NRK.

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Brannårsak fortsatt ukjent

    Politiet vet fortsatt ikke brannårsaken til skogbrannen i Moss på tirsdag. Politiet har enda ikke fått rapporten fra krimteknikerne, men de skal ikke ha klart å konkludere med en brannårsak. Seksjonssjef i Moss, Henning Dalbye forteller at de er i ferd med å skaffe seg en oversikt over de som har vært i området. Arbeidere fra BaneNor jobbet rundt stedet, men også turgåere har ringt inn og sagt ifra at de har vært der.

  • Innbrudd i Fredrikstad

    Det har vært innbrudd i en bolig på Kråkerøy i Fredrikstad i løpet av dagen, melder politiet. Gjerningspersonen har brutt opp et vindu, og stjålet sølvtøy, blant annet. Politiet er på stedet og utfører åstedsundersøkelse.