NRK Meny
Normal

Båtplasssaken i Halden: Krever gransking

Tidligere havnesjef klager kommunen inn for Kontrollutvalget.

Båtplasser ved Høvleriet i Halden

LEID FOR 15 ÅR. Avtalen mellom kommunen og utbygger av kjøpesenteret binder havnevesenet til å leie båtplasser i 15 år. I tillegg skal havnevesenet vedlikeholde anlegget, og det må legges til rette for vann og strøm på båtplassene, for å få dem attraktive.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden vedtok i august i fjor, at havnekassa skulle betale for å leie 30 båtplasser på bryggepromenaden ved det nye kjøpesenteret på området Høvleriet i Halden. Det skal betales en kvart million kroner per år i de neste 15 årene i leie.

Tidligere havnesjef i Halden, Øyvind Johannessen, klaget avgjørelsen inn for Kystverket og derfra kom beskjeden om at kommunen ikke kunne bruke havnekassa til formålet.

Halden kommune er delvis satt under administrasjon av staten, som følge av vanskelig økonomi og må ha godkjenning av Fylkesmannen i Østfold for å kunne inngå avtaler, foreta innkjøp eller ta opp lån.

Vedtaket kommunestyret fattet er ikke godkjent av fylkesmannen, men allikevel betalte kommunen i juli ut en kvart million til eierne av kjøpesenteret på Høvleriet.

Nå mener Johannessen tiden er moden for at Kontrollutvalget trer inn i saken.

Les også:

- Snakker usant eller har misforstått

Øyvind Johannessen

- NOEN HAR SNAKKET SAMMEN. - Slik jeg oppfatter dette, har noen noen villet 'hjelpe til' med offentlige midler, og da må de stå fram og si det. Derfor bør Kontrollutvalget bidra til å kaste lys over saken, sier Johannessen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jeg registrerer uttalelser fra ordfører Thor Edquist (H), om hvor viktig det var at kommunen betaler for dette private bryggeanlegget ved å leie bryggeplasser der i 15 år. Jeg må understreke at Havnestyret - der jeg selv er medlem, ikke fant å kunne gå inn for en slik leie, kort og godt fordi vi har 40 ledige plasser i samme område - som vi på tross av lav leie, ikke klarer å få leid ut, sier Johannessen til NRK.

Han har også merket seg at etatssjef i teknisk sektor, Ulf Ellingsen, til NRK sier pengene som ble betalt ut i juli i år til kjøpesenterutbygger Tista Eiendom AS er hentet fra posten "Gjestehavn/ småbåthavn" i havnekassa.

- I beste fall har Ellingsen misforstått. I verste fall snakker han usant. Det finnes ikke penger på noen post som heter "Gjestehavn/ småbåthavn", som kan dekke opp en kvart million ekstra i utgifter til bryggeplassene ved Høvleriet i 2014.

Småbåthavn-driften i Halden kommunes regi går i minus på grunn av lave leiesatser. De av oss, som har satt oss inn i hva dette handler om, vet at det er inntekter fra den ordinære havnedriften med anløp av skip og utleie av kaianlegg, som har subsidiert "Gjestehavn/ småbåthavn" i årevis, sier Johannessen.

Les også:

Blander pengene i samme kasse

Ulf Ellingsen, kommunalsjef teknisk Halden

TAR AVSTAND FRA PÅSTANDER. - Jeg har verken misforstått eller snakker usant, sier kommunalsjef Ulf Ellingsen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

I bakkant av at Johannessen klaget kommunestyrevedtaket fra august i fjor inn til Kystverket, er det startet en prosess med å leve opp til regnskapsreglene for havnekassa i Halden i tråd med Havne- og farvannsloven.

Halden kommune har i strid med regelverket blandet penger fra ordinær havnedrift med penger fra småbåthavn, og Kystverket har satt krav til kommunen om å få orden på forholdene til 1. desember i år.

Ulf Ellingsen, som er ansvarlig for teknisk sektor og dermed Halden havn, bekrefter at det nå pågår en prosess i forhold til Kystverket.

- Når det nå skal behandles politisk - et skille mellom småbåthavn og havn, ligger det i saken at dette i dag er en felles økonomi. Imidlertid ligger småbåthavn som et eget ansvarsnummer under havn og er lett identifiserbar i den felles økonomien som det nå skal behandles politisk om skal splittes.

I tråd med Kystverkets retningslinjer, som vi skal følge, skal det ikke være noen form for kryssubsidiering. Det er ingen uenighet om dette, sier kommunalsjefen.

Han tar avstand fra Øyvind Johannessens påstander om at han snakker usant

- Jeg har verken misforstått eller snakker usant, sier Ellingsen til NRK.

Les også:

Høvleriet i Halden

BURDE BETALT RØMNINGSVEI SELV. Tidligere havnesjef Johannessen mener utbygger av kjøpesenteret enten kunne velge å trekke bygget vekk fra elva og dermed få færre parkeringsplasser eller ha betalt for rømningsveien via bryggepromenaden selv.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bekrefter mottak av klage

Øyvind Johannessen sier til NRK at det ikke finnes noen rimelig grunn til at fattige Halden kommune skal bruke offentlige midler til å subsiere en privat utbygger på Høvleriet.

- Denne utbyggeren ville ikke ha fått åpnet dørene til kjøpesenteret tidligere i år, dersom ikke bryggepromenaden var blitt bygget. Årsaken er at bryggepromenaden fungerer som rømningsvei. Alternativet hadde vært å trekke bygget lenger vekk fra elva, men da ville selvfølgelig utbygger ha fått færre parkeringsplasser, sier Johannessen.

Han mener de offisielle svarene som er kommet i sakens anledning fra politisk og administrativt hold i kommunen ikke er noen reell forklaring på, at man nå må bruke kommunale penger til å betale for båtplasser ingen har behov for.

- Dette, i tillegg til at man tok av havnekassen uten Kystverkets godkjenning før det er ryddet opp, og samtidig satte leieavtalen ut i livet uten godkjenning fra Fylkesmannen, mener jeg Kontrollutvalget må granske bakgrunnen for, sier tidligere havnesjef Johannessen.

Daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anne-Karin Femanger Pettersen, bekrefter overfor NRK at kravet om gransking av "Båtplass-saken" er mottat i sekretariatet.

- Den vil bli lagt fram for Kontrollutvalget i utvalgets neste møte som er 10. desember. I dette møtet vil det ikke skje noen realitetsbehandling av innholdet i henvendelsen, kun en vurdering av om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver, og om kontrollutvalget skal prioritere saken, sier hun.

Les dokumenter i saken:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Andre kvalikrunde i cupen klar

    Norges Fotballforbund har offentliggjort kampene i den andre kvalifiseringsrunden i NM for menn. Østsiden møter Rakkestad, Selbak møter Lommedalen, Råde møter Årvoll og Sprint/Jeløy skal spille borte mot Ullern. Kampene spilles 4. april.

  • Arrestert for å ulovlig bevæpning

    To personer er pågriper av politiet i Askim for å ha skutt med en softgun-pistol i Askim sentrum. Politiet ble varslet om at personer var i besittelse av en pistol, og da de kom frem viste det seg å være en softgun-pistol, skriver Smaalenenes Avis.