NRK Meny
Normal

- Kan gi alvorlige infeksjoner

En motstandsdyktig bakterie er oppdaget på Sykehuset Østfold. Bakterien kan gi alvorlige infeksjoner for utsatte pasienter.

Sykehuset Østfold
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det melder Sykehuset Østfold i en pressemelding.

Bakteriene spres lett, fordi de enkelt kan utvikle motstand mot antibiotika, forteller smittevernoverlege Jetmund Ringstad.

Ifølge Sykehuset Østfold kan bakteriene gi infeksjoner i urinveier og sår.

– De fleste som blir smittet vil ikke bli syke, forteller Ringstad.

– Pasienter med svekket infeksjonsforsvar kan imidlertid pådra seg en alvorlig infeksjon, som for eksempel blodforgiftning, fortsetter han.

Smitter via urene hender

Per i dag skal syv pasienter ved sykehuset være bærere av bakterien.

– Vi følger opp de sengepostene hvor pasientene har vært, for å få oversikt om andre kan være smittet, informerer smittevernoverlegen.

Den vanligste smittemåten er kontaktsmitte via urene hender.

Jetmund Ringstad

Jetmund Ringstad er smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold.

Foto: Sykehuset Østfold

– Det er derfor veldig viktig at alle, både sykehuspersonell, pasienter og besøkende, er nøye med håndhygienen, sier Ringstad.

– Tallet kan øke raskt

"Vancomycin resistente enterokokker" er navnet på bakterien.

Entrokokker har blitt en stadig vanligere årsak til infeksjoner i helseinstitusjoner, ifølge Sykehuset Østfold.

Frem til 2010 har det kun vært sporadiske tilfeller av disse bakteriene i Norge, altså mindre enn ti tilfeller hvert år.

Men tallet kan øke raskt, sier Ringstad.

– Det ser vi for eksempel på Haukeland universitetssykehus. Der ble det første tilfellet oppdaget sommeren 2010. I løpet av 2011 var antall tilfeller økt til over 200, forteller Ringstad.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Etterslukking i Sarpsborg

    Politiet informerer om at de fremdeles driver med etterslukking av Sefa-bygget i Sarpsborg, og så lenge de gjør det vil det ikke være mulig for de som har biler parkert i bygget å få hentet ut disse.

  • Overproduksjon av svinekjøtt

    Overproduksjon av svinekjøtt gjør at en mulig ordning hvor bøndene får betalt for å avvikle driften, skal utredes. Partene bak jordbruksavtalen er enige om å utrede en mulig ordning for å kjøpe ut svinebønder. Bakgrunnen er at prognosene viser en overproduksjon på 4.300 tonn svinekjøtt i 2018, noe som vil gi bøndene store tap. Det skriver Nationen.