NRK Meny
Normal

- Vil starte ishallgransking umiddelbart

- Ingen grunn til å vente med ishallgransking, sier fungerende kontrollutvalgsleder.

Halden ishall - montasje

VIL STARTE GRANSKING. Fungerende leder i kontrollutvalget vil ha igang granskingen umiddelbart.

Foto: NRK/Scanpix

Kommunestyret i Halden bevilget sist torsdag 100 000 kroner til videre gransking av den såkalte "Ishallsaken".

Fra før av har Halden kommune brukt 300 000 kroner til gransking via revisorfirmaet KPMG, som leverte en rapport i mars i fjor.

Det er hos KPMG man nå vil banke på igjen, for å få avslutte saken.

- Vedtaket i kommunestyret pålegger oss at KPMG skal sluttføre granskingen, sier fungerende leder av kontrollutvalget i Halden kommune, Jan Moen (H), til NRK.no.

Les også:

- Ingen grunn til å vente

Det er flere mediaomtalte saker, som har blitt liggende urørt i kontrollutvalget siden i fjor. Ishallsaken, som har ridd lokalsamfunnet som en mare i flere år, er en av disse.

Kommunestyret vedtok i fjor at kontrollutvalget skulle vurdere videre gransking, og utvalget bad etter et møte i fjor høst om ytterligere 300 000 kroner til granskingen.

Det har vært en diskusjon rundt kontrollutvalgets sammensetning, etter at tidligere leder av utvalget Mette Rakeng Karlsen (Ap) i fjor høst trakk seg fra alle politiske verv, og diskusjonen har blant annet gått på om utvalget skal suppleres med en ny kvinne for Rakeng Karlsen eller om hele utvalget skal velges på nytt.

Underveis har opposisjonen fremmet Aps John Østensvig som kandidat til ledervervet, men Fylkesmannen i Østfold godkjente ikke Østensvig, og et enstemmig vedtaket i kommunestyret ble annulert av fylkesmannen.

I kommunestyremøtet torsdag 28. februar ble det ikke valgt nytt kontrollutvalg, men fungerende leder i utvalget mener det ikke er nødvendig å vente lenger på granskingsstart.

- Det er ingen grunn til å vente med iverksettelsen av kommunestyrets oppdrag i forbindelse med videreføring av granskingen. Kontrollutvalget er fortsatt fulltallig, med en varamann som erstatning for Mette Rakeng Karlsen, og opposisjonen har fortsatt flertall.

At jeg som nestleder midlertidig fungerer som leder, har ingen praktisk betydning, sier Moen.

Les også:

Ikke berørt av anbudsspørsmål

Da saken om bevilgninger ble behandlet i kommunestyret den 28. februar i år ble det reist spørsmål om det skulle utlyses en anbudsrunde på oppdraget med videre gransking.

Interne innkjøpsregler i Halden kommune sier blant annet:

"Ved mindre anskaffelser under kr 5.000 kan man ta kontakt med en leverandør direkte.

Over denne sum skal minimum tre leverandører inviteres til å inngi tilbud dersom det ikke foreligger en lovlig inngått rammeavtale.

Dette gjelder for kjøp opp til NOK 500.000.

Over denne summen gjelder egne regler og innkjøpsavdelingen må kontaktes."

Fungerende kontrollutvalgsleder Jan Moen mener en videreføring av granskingen hos KPMG ligger innenfor rammene for offentlige anskaffelser.

- Beløpets størrelse er klart under grensen i bestemmelsen om offentlige anskaffelser. Om noen skulle hevde at kommunestyrets vedtak er ugyldig, må vi få dette juridisk belyst.

Begrunnelsen for å ikke innhente nye anbud er at dette dreier seg om sluttføring av et oppdrag som KPMG har vunnet i anbudskonkurranse, sier Moen til NRK.no.

Les også:

Ville bevilge 300 000 kroner

KPMG, som ved forrige gransking slo fast at de kunne ha fått et helt annet svar på sin konklusjon dersom de hadde hatt andre dokumenter til rådighet, skal blant annet få seg overlevert dokumentasjonen fra den tidligere byggeleder i Halden ishall Thor-Ivar Engebretsen.

Arbeiderpartiets Svein Olaussen var under kommunestyrets behandling av granskingen avvisende til at private arkiver tas inn i saken.

I følge TV-overføringen TV Halden har gjort av kommunestyremøtet * den 28. februar i år peker Olaussen på, at det som skal granskes er kommunens håndtering av saken og ikke det som ligger utenfor kommunen.

Olaussen sa at Halden Arbeiderparti var innstilt på å bruke 300.000 kroner for å få en verdig avslutning på saken.

Da Arbeiderpartiets forslag falt under voteringen gikk partiet inn for et forslag fra Per Egil Evensen (Frp) om at ishallgranskingen skulle avsluttes.

Vil gjennomgå eksterne dokumenter

KPMG-rapporten slo fast at saken om utbygging og ombygging av Halden ishall hadde vært dårlig håndtert fra kommunens side.

Papirene KPMGs granskere hadde til rådighet var plukket ut av rådmannsstaben i Halden kommune.

I alt dreide de kommunale dokumentene seg om 1 210 sider, som de først mottok i digital form, og senere som papirkopier.

KPMG-granskerne foretok også intervjuer av involverte politikere, administrasjon og andre. Det er rundt 20 personer, som står oppført som involverte i ishall-saken i KPMGs rapport.

Nå har Thor-Ivar Engebretsen sendt Halden kommune rundt 240 sider til den videre granskingen. Det dreier seg om regnskapsdokumenter, brev og eposter knyttet til ishallsaken.

I følge Jan Moen er Engebretsen den eneste han kjenner til, som har levert nytt materiell til granskingen.

*Opptaket starter med en lydfeil, men lyden kommer raskt. Behandlingen av ishallsaken starter 1.17.21 ut i opptaket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skolebuss av veien på Slitu

    Politiet i Follo melder på Twitter at en skolebuss har sklidd av veien i lav hastighet på Slitu i Eidsberg. Det skal ikke være personskader og ny buss er rekvirert. Det regner på stedet og er svært glatt. Politiet er på stedet.

  • Vil fremskynde akutt-utvidelse

    Sykehuset Østfold bør bruke pengene fra salget av institusjonen Furutun til en utvidelse av akuttmottaket på Kalnes. Det foreslår sykehusledelsen. Utvidelsen av akuttmottaket er beregnet å koste vel 15 millioner kroner og salget av Furutun ga 22 millioner kroner.