NRK Meny
Normal

- I år skal vi tenke vei og sykehus

Nytt sykehus og bedre veier blir hovedoppgavene i Østfold i år. Det mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth håper å få et vedtak om et nytt sykehus i Østfold i år.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Nytt sykehus på Kalnes er en viktig sak for Østfold, og Ole Haabeth forventer et positivt vedtak i 2008.

Sykehus og vei

- En av de virkelig store oppgavene i 2008 er å få en avgjørelse på utbyggingen av sykehuset, og å få en fortgang i den planprosessen, sier Haabeth.

I tillegg er det flere oppgaver innen infrastrukturen som må tas tak i, mener Haabeth. En raskere utbygging av E18, og veiproblematikken innenfor de største byene i ytre Østfold, må løses.

- Da vi fikk E6 og E18 på plass, så fikk man med sideveistiltakene på E18, mens sideveistiltakene til byene i ytre Østfold skulle komme som en egen sak.

Til tross for dette, blir likevel et nytt sykehus hovedoppgaven i år, mener Haabeth. Han forventer et byggevedtak i år, og håper på byggestart i 2014.

- Det er er varslet at vi kan få et byggevedtak mot slutten av året, og da håper jeg at det er et vedtak om et nytt østfoldsykehus.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Over 12 000 dårlige betalere

    7,3 prosent av folk i Østfold har en eller flere inkassovarsler eller andre betalingsanmerkninger. Det viser tall fra betalingsselskapet Lindorff, offentliggjort av Dagsavisen. Bare Finnmark har en høyere andel enn Østfold. I de fire største kommunene har til sammen 12 407 personer en total gjeld med anmerkninger på nesten 1,6 milliarder kroner.

  • Stor sprik i avfallsgebyr

    Rømskog kommune hadde det dyreste årsgebyret for avfallstjenester av alle kommunene i Østfold i 2017/2018, viser KOSTRA-tallene. Totalt var årsavgiften på 3 204 kroner. Sarpsborg kommune hadde de laveste gebyrene, på 1 552 kroner.

    Tipping av avfall
    Foto: Østfold Energi