NRK Meny
Normal

- Har god nok havnekapasitet

Norske Skog trenger ikke større havn på Sauøya enn det de allerede har i dag. Et krevende papirmarkedet tilsier at det ikke blir vekst i utskipingen fra Halden.

Sauøya, Halden

Sauøya-prosjektet innebærer at det skal sprenges en tunell gjennom fjellet bak kaianlegget til Saugbrugs (midt i bildet) og munne ut til høyre i bildet i en ny havn. I tillegg skal det legges jernbanespor hele strekningen fra den nye havna og inn til fastlandet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har planer om å utvide havnekapasiteten for Norske Skog Saugbrugs på Sauøya i Halden.

I en intensjonsavtale mellom Norske Skog Saugbrugs og Halden kommune, der kommunen får tomter mot å bygge ny havn for papirbedriften, forplikter kommunen seg til å la Saugbrugs ha råderetten på den nye havna, som vil koste rundt 200 millioner kroner.

Men Norske Skog har allerede den havnekapasiteten de trenger i Halden, sier konsernets informasjonsdirektør.

- Vi er godt fornøyd med den løsningen vi har. Papirmarkedet er krevende og vi regner ikke med noen økning i utskiping over havna i Halden, sier Norske Skogs informasjonsdirektør Tom Bratli til NRK.

Les også:

Havn Norske Skog Saugbrugs

Kommunikasjonsdirektør Tom Bratli sier dagens havneanlegg på Sauøya dekker de behovene Norske Skog har for havn i Halden, og at det ikke kan ventes en volumøkning av betydning i utskipning av papir fra Sauøya.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Fantasiprosjekt

Lokalt har posisjonspolitikerne fra Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti gått inn for avtalen med Norske Skog.

Dels har posisjonspolitikerne fått kritikk for at tomteområdene kommunen har byttet til seg etter opposisjonens mening er prismessig overvurdert, fordi de er forurenset av gift fra tidligere trelastbehandling.

Dels er kritikken kommet på grunn av at flere sentrale Arbeiderpartipolitikere har sitt arbeid på Saugbrugs.

Den tidligere havnesjefen i Halden, Øyvind Johannessen, har ikke vært nådig i sin kritikk av havneprosjektet, og beskyldte kommunen for å komme med "fantasitall", i 2008, da det ble sagt at Sauøya-prosjektet ville koste rundt 100 millioner kroner.

- Det finnes ikke fnugg av realisme i disse tallene. I 2003 utarbeidet et konsulentfirma planer for et tilsvarende byggeprosjekt, og allerede da var kostnadene tre ganger høyere, sa Johannessen til NRK i 2008.

Les også:

Norske Skog Saugbrugs

550 000 tonn papir produseres ved Saugbrugs årlig, og papiret fraktes i trailere fra fabrikken til havna gjennom byen. Posisjonspolitikerne mener det vil være en miljøgevinst å bli kvitt trailerne, men har ikke bakt inn kostnader for å få lagt transporten over på bane fabrikk til havn i sitt prosjekt til rundt 200 millioner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Regner ikke med papirvekst

Saugbrugs produserer årlig rundt 550 000 tonn med magasinpapir. Det meste av papiret eksporteres, og skipes ut via båter fra Halden.

Samtidig står også Saugbrugs sin egen havn for utskipingen av flere hundre tusen tonn papir fra Norske Skogs fabrikk på Follum. Papiret kommer til Sauøya både via jernbane og trailere.

På Follum-fabrikken produseres det rundt 400 000 tonn papir og 75 % eksporteres årlig.

- Det er ingenting som tilsier at papirmarkedet vil svinge opp. Vi er optimistiske til utviklingen for magasinpapir, i forhold til annet papir, og vi tror det er klokt å ha en god løsning for havn basert på de volumene vi ser i dag, sier Bratli.

Følger Halden tett

Halden kommune ønsker å flytte havnevirksomheten vekk fra dagens offentlige havn på Mølen, som har rundt 600 meter kai. På Mølen er det planlagt boliger.

Allerede har kommunen revet lager- og driftsbygg på Mølen, noe Kystverket er opptatt å få klarhet i hvorfor har skjedd, uten at havna har andre alternativer.

- Vi er i en konstruktiv dialog med kommunen om finansielle og driftsmessige løsninger, herunder økonomisk kompensasjon til havnekassen for arealer på Mølen og infrastruktur her som ble fjernet da området ble ryddet, sier Kystverkets Roar Johansen til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog

Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Tom Bratli, sier selskapet ikke ønsker å delta i diskusjonene rundt havneutbygging og tomtebytter som pågår lokalt i Halden.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Til Aftenposten sier Johansen at det foreløpig ikke foreligger noen dokumentasjon fra Halden kommune på at den offentlige havnevirksomheten i Halden blir selvfinansierende, slik kravet til norske havner er.

- Det er et krav fra oss at havnekassen ikke eksponeres for en uakseptabel risiko. Det betyr blant annet at ikke havnekassen blir skadelidende hvis inntjening fra havnedriften ikke er stor nok til å betjene faste kostnader, slik som drift og betjening av lån, sier Roar Johansen til NRK.

- Vil ikke delta i diskusjon

- Det er ikke unaturlig at det er politisk diskusjon i Halden om et såvidt stort prosjekt, sier Norske Skogs Tom Bratli til NRK.

Han understreker at selskapet ikke ønsker å delta i den politiske diskusjonen, som har oppstått rundt bytteavtalen med kommunen og bedriften, og om byggingen av ny havn på Sauøya.

- Vi sitter på en del eiendom som tydeligvis er viktig for at kommunen skal få den byutviklingen de ønsker seg. Det vil vi gjerne hjelpe dem med. Hvis man velger å regulere disse områdene, blant annet et jernbanespor, så må dette erstattes - slik at ikke vi blir skadelidende, sier Bratli.

Bratli fremholder - med utgangspunkt i de kraftige mediaoppslagene om Sauøya-prosjektet de senere dagene - at bedriftens intensjoner er at prosessene i Halden skal være åpne.

- Vi er et selskap som skal arbeide med skikkelighet og kjennetegnes av åpenhet, og det mener vi at vi har gjort i denne saken - som i alle andre saker, sier Tom Bratli til NRK.

Skip i Ringdalsfjorden

Fagfolkene i logistikk- og havnemiljøet tror ikke på Haldens planer om økt trafikk. - Innseilingen til Halden er trang både i dybde og bredde, transportskipene blir stadig større, og containerhavner må ha mulighet for å ta imot de skipene som går i Nordsjøfart, sier Kystverkets Roar Johansen til Aftenposten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Logistikknutepunkt i Olsofjorden

Halden kommunes planer for fremtiden er at det skal komme flere skipsanløp enn det gjør i dag til havna i Halden- og at byen skal bli et logistikknutepunkt i Oslofjorden.

De regelmessige anløpene havner i dag ikke på den offentlige havna på Mølen, men går hovedsaklig til og fra Saugbrugs sitt kaianlegg på Sauøya.

Nexans kabelfabrikk har egen kai lenger ut i fjorden, men bruker havna på Mølen ved behov. Utover dette har Halden havn på Mølen de senere årene hatt begrenset trafikk.

- Halden havn har primært en rolle i forhold til lokalt næringsliv. Havnen er ikke en av de utpekte stamnettshavner langs kysten, sier Kystverkets Roar Johansen til Aftenposten.

Fagfolkene i logistikk- og havnemiljøet tror heller ikke på Haldens planer om økt trafikk.

- Uansett går utviklingen mot stadig større havner. For skip langveisfra er det utenkelig å ankre opp i Halden for å sende last med tog til Oslo. Det er billigere å gå rett til Oslo, sier havnedirektør i Borg, Tore Lundestad til Aftenposten.

- Miljøprosjekt for Halden

Det politiske flertallet mener bygging av rundt 1 000 boliger på begge sider av Tista, som inkluderer områdene Mølen, Tyska og Hollenderen, vil være et godt miljøprosjekt for Halden.

At trailertrafikken mellom Saugbrugs og Sauøya kan forsvinne er et viktig argument for å gjennomføre jernbanelegging fra fastlandet, gjennom tunnell til en ny havn på Sauøya.

- Et fantastisk miljøprosjekt, sier Halden Arbeiderpartis ordfører Per Kristian Dahl til Aftenposten.

Men en jernbanestrekning mellom fabrikken i Halden og jernbanesporene ut ved Sauøya er uklart hva vil koste. Saugbrugs har meldt at de ikke kan påta seg kostnaden med bygging av slikt spor, og utgiftene til sporet er ikke inkludert i 200-millionersprosjektet.

NRK har forsøkt å få ordføreren i tale torsdag, men har ikke oppnådd å få kontakt med ham.

Intensjonsavtale Halden kommune Saugbrugs

I intensjonsavtalen mellom Halden kommune og Saugbrugs understrekes det at prosjektering skal skje i samråd med Norske Skog. Videre heter det at kapasitetsøkningen skal tilpasses Norske Skogs fremtidige behov, og at bedriften er berettiget til å drifte og leie den nye havna ytterst på Sauøya.

Foto: Ill

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Færre innbyggere i Eidsberg

    Eidsberg hadde den største nedgangen i folketallet av kommunene i Østfold første kvartal i år, med en nedgang på 33 innbyggere. Fredrikstad hadde den største økningen, med 162 nye innbyggere. Askim og Våler hadde også stor økning i folketallet i perioden.

  • Går for felles renseanlegg

    Styret i Frevar, Fredrikstads selskap for vann, avløp og renovasjon, sa tirsdag ja til planene om å bygge et felles renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg, skriver Fredriksstad Blad.
    De to kommunene kan spare over 250 millioner kroner på et felles renseanlegg, i forhold til å ruste opp anleggene i begge byer. Nå er det opp til politikerne å avgjøre saken.