- Håper kjøperne har ryggrad og økonomiske visjoner

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, håper at oppkjøpet av Peterson fører til en videreutvikling av fabrikken i Moss.

Tage Pettersen (H)

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, håper at de som har kjøpt opp fabrikken i Moss har økonomiske visjoner for selskapet.

Foto: NRK / NRK

Det norske selskapet Pemco AS har kjøpt hele Peterson-konsernet, og Pettersen håper dette vil slå heldig ut for Moss.

Ønsker ambisjoner

– I utgangspunktet er jeg opptatt av selskapet som har kjøpt opp Peterson har ambisjoner om å videreutvikle konsernet og ikke minst fabrikken her i Moss, sier Pettersen.

Han håper at oppkjøpet er det beste for både selskapet, de ansatt og mosseregionen.

Ikke viktig at selskapet er norsk

Hva tenker du om hvordan situasjonen blir for de ansatte nå?

– Jeg legger merke til at hovedtillitsvalgt for de ansatt ser på dette med positive øyne og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Det er ingen hemmelighet at man har hatt økonomiske utfordringer gjennom lang tid, ikke minst på grunn av det som skjer rundt oss i Europa og papirmarkedet, sier han.

Ordføreren har også et ønske om at de som har kjøpt opp Peterson vil lykkes med planene de har for selskapet.

– Vi får håpe at de som nå kommer inn har ryggrad og økonomiske visjoner for selskapet, sier han.

Betyr det noe at det er et norsk selskap som står bak her?

– Nei, det betyr lite for meg. Det jeg er opptatt av er at dette er et selskap som skal videreutvikle produksjonen og arbeidsplassen i Moss. Det er det som er det avgjørende, sier Pettersen.