NRK Meny
Normal

- Håper på godsspor over Svinesund

Halden-ordfører vil beholde persontrafikken på jernbanen i byen, men håper å slippe støyende godstrafikk.

Svinesundbruene

GODS UT AV HALDEN SENTRUM. Ordføreren i Halden ønsker seg et godsspor over Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Norge og Sverige går sammen for å planlegge en ny jernbanestrekning mellom Halden og Göteborg.

Det ble bestemt etter at norske og svenske myndigheter satt i møter sist uke.

I forrige uke var også Haldens ordfører Thor Edquist med i en delegasjon fra Jernbaneforum Øst i Østerrike for å se på jernbaneutvikling, og han stilte da spørsmål til Jernbaneverket om sin egen kommunes fremtid langs togskinnene.

- På direkte spørsmål til en representant for Jernbaneverket ble det opplyst for meg at dagens spor var tenkt brukt til gods, og det betyr tre spor gjennom Halden, sier Edquist til NRK.

Les også:

Planer anno 1905

Thor Edquist (H)

VIKTIG FOR HALDEN. - Det er viktig for Halden at vi får beholde stasjonen i sentrum for persontrafikk, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

Thor Equist forteller at det på et togmøte i Gøteborg ifjor, der han og Jernbaneforum Øst deltok sammen med representanter fra Västra Götalandsregionen, fikk de vite at planene fra 1905 var kommet frem i lyset igjen.

- Det betyr å ruste opp Bohusbanen med forbindelse over Svinesund, slik at det kan etableres en egen godslinje mellom Gøteborg havn - som er Norges største, og Norge, med påkobling i Berg i Halden kommune, sier han.

Ordføreren mener Berg-alternativet for Haldens del vil være en god løsning.

- Da vil vi slippe ramlende godsspor gjennom sentrum, og vi får frigjort plass, sier han men understreker at persontrafikken vi han gjerne beholde.

Les også:

Tunell under Rødsparken

Havneområdet i Halden

ØNSKER Å FRIGJØRE PLASS. Dersom godstrafikken havner ut av Halden sentrum vil områder på Mølen kunne bli frigjort for annen virksomhet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Moss har planer for å flytte stasjonen et par hundre meter. I Halden blir nok stasjonen liggende der den er, for det er ingen alternativer, tror Halden-ordføreren.

- Det er meget viktig for Halden å ha toglinje og stasjon i sentrum. Men jeg vil lobbe for en løsning hvor gods ikke går gjennom Halden sentrum, sier Thor Edquist til NRK.

Han sier at et fremtidig dobbeltspor sannsynligvis skal gå fra området Tyska på nordsiden av elva Tista som deler sentrum i to, og inn i tunnel under Rødsparken.

- Blir det gods gjennom Halden blir det tre parallelle spor fra Tyska og inn til stasjonen, sier Edquist.

Les også:

Trailerkø på E6

Trailer

FRYKTER KØ PÅ E6. Trafikkveksten på E6 gjennom Østfold er enorm, og næringslivet frykter kødannelser av trailere innen jernbanesporet er ferdig utbygget med den utbyggingstakten som har vært presentert til nå.

Foto: Rainer Prang / NRK

Trafikken på E6 over Svinesund har vokst raskere enn på øvrige veier i Norge og Sverige.

I 1929 passerte 1.888 personbiler og to lastbiler over Svinesund, viste statistikken for hele året.

I dag passerer rundt 700 000 vogntog over Svinesund årlig, og flere millioner personbiler gjør grenseovergangen i Halden til den største i Norge.

En veldig stor andel av godset som kommer til Norge, kommer over svenskegrensa på trailer, og i næringslivet er det frykt for at E6 i Østfold har sprengt kapasitet innen utbygging av jernbane er gjennomført, og at det blir en kø av trailere.

- Det er nesten en skandale at det er så lite gods som kommer inn til Norge på jernbane, derfor vi går inn for å se på dette. Her ligger det et stort potensial, sier John-Ragnar Aarset (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet til NRK i forbindelse med planene om et svensk-norsk jernbanesamarbeide.

Les også:

Miljø- og trafikkgevinst med tog og båt

I forbindelse med arbeidet til Nasjonal transportplan 2014-2023, som ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013, har Transportøkonomisk Institutt (TØI) laget grunnprognoser for godstransport frem mot 2043.

For Østfold kan det bli en årlig gjennomsnittlig vekst på 2,4 prosent i perioden frem mot 2043.

Med disse prognosene vil godstrafikken på vei i 2024 ligge 33 prosent over dagens nivå, i 2043 101 prosent over dagens nivå.

Dersom en vesentlig andel av dagens og fremtidens godstransport blir flyttet til jernbane, vil det gi en stor miljøgevinst, heter det fra TØI.

Også Norges Rederiforbund har engasjert seg i den sterkt voksende tungtrafikken på E6 inn i Norge. Fra forbundet hevdes det at sjøtransport ser ut til å ha gått delvis i glemmeboken hos norske politikere.

Lastebiler står ofte i kø for å komme inn i Norge, og Østfold er det fylket hvor mest tungtransport strømmer inn.

Rederiforbundet viser i sammenhengen til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt, som sier det er mulig å overføre 26 prosent av tungtransporten til sjø- og jernbane på lange strekninger.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uavgjort for Sarpsborg 08

    Lillestrøm og Sarpsborg 08 delte poengene på Åråsen i ettermiddag. Kampen endte 2-2.

  • Tøff motstand for Kvik Halden

    Kvik Halden spilte uavgjort 1-1 mot Grebbestad i en treningskamp lørdag ettermiddag. Grebbestad rykket i fjor opp til Divisjon 1 Söndra, som tilsvarer 2. divisjon i Norge.