- Glade for miljøundersøkelse

Nexans-ledelsen er godt fornøyd med at Kystverket setter igang miljøundersøkelse av Svinesundstersklene.

Nexans

Det er optimisme hos Nexans etter at det ble kjent at Kystverket skal iverksette miljøundersøkelse av terskelforholdene i grensefjorden mellom Sverige og Norge, for å avdekke om svenske krav til en senking av tersklene kan imøtekommes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kabelfabrikken Nexans i Halden er under press fordi de ikke får de største kabelskipene inn til sitt fabrikkanlegg på Knivsø.

Åtte-ni meters dybde på de såkalte tersklene under Svinesund-bruene gjør at det er en krevende affære å få inn store skip.

Både strømforhold og vannstand må være optimale for at store kabelskip skal komme inn og ut, og slepebåter er helt nødvendig bistand gjennom den trange farleden.

Nå varsler Kystverket at de neste år legger ut et anbud på å få kartlagt miljøet på tersklene ved Svinesund for å imøtekomme svensk skepsis til å senke tersklene i grensefjorden med to til tre meter.

Les også:

Kabelbåt

Skip som skal inn og ut fra Halden kan ikke stikke dypere enn 7,5 meter, og vannstand- og strømforhold må stemme eksakt for å få de største skipene inn farleden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Glad for initiativ

Nexans er fornøyde med at terskel-saken ikke er skrinlagt.

- Det er fint med positive bevegelser i denne saken, sier informasjonsdirektør i Nexans, Kristin Hessen til NRK.

Hun har tidligere fortalt at Halden-fabrikkens konkurransesituasjon vanskeliggjøres, slik forholdene har vært for sjøtransporten.

Svenskene har i flere år sagt nei til å fjerne undervannstersklene i Iddefjorden, på bakgrunn av frykten for at forurenset vann fra Iddefjorden skal komme i sig langs den svenske vestkysten og fordi dyrelivet på tersklene skal vernes.

- Vi er veldig glade for å høre dette. Skipene har år etter år blitt større og større, og det er viktig for oss at de store skipene kan gå inn til oss i Halden, sier fabrikksjef på Nexans i Halden, Rune Støten til nrk.no.

Les også:

Kanskje siste forsøk

Svaret svenske myndigheter presenterte Kyst- og Fiskeridepartementet (KFD) i juni i år, var verken mer eller mindre annet enn en kald skulder i forhold til å endre terskelforholdene i grensefjorden.

Allikevel mener mener KFD at det i Sveriges svar ligger en åpning for å finne en mulig vei til å møte de svenske kravene.

Det må dokumenteres at dyrelivet på tersklene ikke tar skade på lang sikt av å fjerne toppen av tersklene.

Et stort og kostbart miljøprosjekt skal utlyses, og Kystverket ser det som naturlig at når de nye miljøundersøkelsene foreligger vil de svenske myndighetene få ta del i resultatene.

- Jeg går ut ifra at det sikkert vil bli tatt stilling til om det i miljøundersøkelsen foreligger nye momenter som kan bringe saken videre, eller om dette resulterer i en endelig stopp for videre planlegging og gjennomføring av tiltak i Iddefjorden, sier Kystverkets Roar Johansen til nrk.no.