NRK Meny
Normal

- Gigantturbiner gir enorm støy

Vindturbinene, som er planlagt i Vestfjella i Aremark, er de største i Norge så langt.

Vindturbiner

STØRSTE TURBINER I NORGE. Vindparken i Aremark er konsesjonssøkt med en installert effekt på inntil 130 MW, som vil gi en beregnet produksjon på noe mer enn 400 GWh (som tilsvarer strømforbruket til noe over 20 000 husstander.)

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Vindkraftanlegget i "Kjølen vindpark" i Aremark er planlagt med 54 vindmøller med en høyde på 180 meter i Vestfjella.

Et av de store diskusjonstemaene før folkeavstemmingen over vindpark-etableringen har dreid seg om støy.

Produksjonsberegningene er i følge vindparkselskapet Havgul basert på en turbin som er tilpasset lave til middels vindnivåer, og er de største turbinene i Norge så langt.

- Vindturbinene som er planlagt i Vestfjella kan føre til støyproblemer flere kilometer unna, sier Håvard Melbye, som i mange år har studert vindkraft både i Norge og internasjonalt.

- Dårlig erfaring med turbinstøy

- En eventuell vindmøllepark vil skape støyproblemer for folk i nærheten, sier Ton Wibier fra Nederland, som nå bor i Marker kommune.

Etter å selv ha bodd kun et par kilometer fra en slik park i hjemlandet, vet han hva innbyggerne i Aremark kan forvente seg.

– Selv om lydnivået ikke alltid var veldig høyt, var støyen likevel plagsom, sier Wibier.

Håvard Melbye understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan støynivået kan bli i Vestfjella, ikke minst på grunn av turbintypen som er planlagt brukt.

- Det er jo forskningsresultater, som viser at lavfrekvent støy kan være plagsomt inntil fire kilometer fra turbinene, sier Melbye til NRK.no.

Han sier støyen varierer med type turbin, som blir etablert og øker med størrelsen på turbinen.

Vindmøller

MÅ BO 1400 METER UNNA. Henrik Møller, som er professor ved avdelingen for akustikk under Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg universitet, anslår at hvis man vil være helt sikker på å unngå støy fra store vindmøller, bør man bo minst 1400 meter unna, eller helst 3500 meter hvis det er snakk om veldig store vindmøller.

Mest støy om natten

Den største mengde lavfrekvent støy, og til tider infralyd fra vindmøller, oppstår i følge en dansk rapport fra 2010 sannsynligvis fordi:

1) Vinden på store vindmøller presser på vingene med ulik kraft når de er oppe i høyden og nede ved jorden

2) Når luft møter vinger, skaper det turbulens

3) Mekanikken i møllen skaper støy

4) En siste, liten faktor som spiller inn: Vingen skaper impulser når den passerer tårnet når vinden kommer fra en retning hvor tårnet skaper le for vingen. Det hever særlig nivået av infralyd.

I følge rapporten blir bråket verre i stabil atmosfære, noe som typisk vil si om natten.

(Kilde: Rapporten Lavfrekvent støj fra store vindmøller)

- Avviser støy-uttalelser

Havguls prosjektleder Kalle Hesstvedt avviser overfor NRK.no at det er snakk om noe støyproblem, knyttet til "Kjølen vindpark" i Aremark, og han viser til ny forskning på området.

- En forskningsrapport fra 2012 viser at det ikke er funnet belegg for å hevde at det er problemer med lavfrekvent støy, sier Hesstvedt.

Mer enn åtte av ti nordmenn har et positivt eller svært positivt inntrykk av landbasert vindkraft, viser TNS Gallups klimabarometer fra februar 2012.

Det er en økning på 15 prosentpoeng siden 2009.

Les også:

Vindmøller i Vestfjella

STERKE MOTPOLER. Vindmølledebatten i Aremark har både motstandere og tilhengere, og underveis er blant annet rådmann Jon Fredrik Olsen i Aremark (øverst til venstre) beskyldt for å manipulere.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Kommunen positiv

Aremark kommune har nå hatt søknaden på høring, og avgitt en positiv innstilling.

Kommunen ønsket to avbøtende tiltak i tillegg til de som er nevnt i den opprinnelige søknaden.

Det ene dreier seg om et hindervarslingssystem som vil mørklegge turbinene på natten. Det andre er å flytte turbinene lenger unna kommunens bebodde områder - i tre områder: nord, øst og lengst i sør.

Havgul AS, som står bak planene for "Kjølen vindpark", er positivt innstilt til ønske om hindervarslingssystem, og har vært i dialog med et norsk firma som leverer denne teknologien.

Når det gjelder flytting av turbinene i vestlig retning er Havgul ikke enig i kommunens argumentasjon om at dette er nødvendig av støyhensyn.

Imidlertid ser Havgul at det kan ha fordeler for prosjektet, og er generelt positiv til ønsket, ifølge selskapets egne hjemmesider.

Les også:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Folkeavstemning

Vestfjella er en naturperle, og det siste villmarksområde som er igjen i Østfold.

Vindkraftutbyggingen vil få konsekvenser for det biologiske mangfoldet, og foruten støyproblematikken har også det som beskrives som en rasering av naturområdet Vestfjella, skapt stort engasjement.

Men etableringen av vindparken innebærer også inntektsmuligheter for kommunen gjennom eiendomsskatt på verker og bruk.

- Det er på et volum på ca. 10 millioner kroner gjennom 25 år. En betydelig mulighet for en kommune å sikre seg stabile inntekter, sier rådmann i Aremark Jon Fredrik Olsen, til NRK.no.

Innstillingen er nå lagt ut til folkeavstemning.

Resultatet av folkeavstemingen foreligger mandag 7. mai kl 21.00.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kuttet strømstolpe i to

    I en trafikkulykke på Rokkeveien kuttet en personbil en strømstolpe i to før den havnet i en hage 150 meter unna. En person er kjørt bort i ambulanse, melder Halden Arbeiderblad.

  • Trafikkulykke i Halden

    Nødetatene er på vei til Rokkeveien i Halden, der det har vært en trafikkulykke. Skadeomfanget er ukjent.