- Funksjonshemmede må ikke bli salderingspost

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt er bekymret for at stramme kommunebudsjetter rammer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Biskop Atle Sommerfeldt holder nyttårstale 2015
Foto: Borg bispedømme

– Det er grunn til å understreke at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke må bli salderingspost i stramme kommunebudsjetter, sa biskop Atle Sommerfeldt i Borg i sin nyttårstale søndag ettermiddag.

Han fortalt at han får henvendelser fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner som forteller om økonomiske kutt og at saksbehandlingen er tilfeldig og urimelig.

Større ulikheter

Sommerfeldt brukte også tid på å snakke om økende ulikhet mellom fattige og rike. Siden 1980 har forskjellene mellom de som har mest og de som har minst økt. I Borg bispedømme er forskjellen mellom høyeste og laveste inntektsgrupper noe større enn landsgjennomsnittet, mens det er mindre i Østfold.

– Kirkens oppdrag er å myndiggjøre fattige og utstøtte og utfordre de velstående og mektige til ansvar og kamp for rettferdighet for alle.