NRK Meny
Normal

- Fikk nye fakta dagen i forveien

Politiske partier opprørt over at Halden-rådmannen aldri fikk gjennomgått nye fakta i tomtesalget på Tyska og Hollenderen før kommunestyret vedtok salg.

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

FIKK OPPLYSNINGER DAGEN FØR. Rådmannen opprettholdt sin innstilling om å fraråde politikerne å selge tomtene Tyska og Hollenderen, fordi nye opplysninger i saken ikke var kjent for henne før dagen i forveien, og hun fikk aldri gjort noen ny vurdering.

Foto: Privat

- At rådmannen ikke har fått gå igjennom dette på en faglig, forsvarlig måte er fullstendig useriøst, sier Vibeke Julsrud i Miljøpartiet De Grønne til nrk.no.

Sakspapirene ble utlevert kommestyrets medlemmer kvelden i forveien, ifølge Miljøpartiets leder.

- Vår representant Øivind Holt, gjorde et forsøk på å få saken utsatt, men ble ikke hørt, sier Julsrud.

Holt bekrefter overfor NRK, at han mottok nye sakspapir om Betonmast as kl. 19.21 onsdag 22. mai i år i en epost fra rådhuset.

Les også:

- Klokka 12.50 den 22. mai 2013

Rådmannens opprinnelige innstilling var før kommunestyremøtet torsdag, at politikerne burde si nei til tomtesalget.

Hun mente Norske Helsehus as ikke hadde økonomisk kapasitet, og at det var forbundet stor usikkerhet til hvor mye saneringskostnadene for tomtene ville løpe opp i.

Fra Halden Byutvikling as sin side ble det i brevs form hevdet at de kostnadene rådmannen benyttet i sin vurdering av tomteprosjektet på Tyska og Hollenderen var feil.

Dette fikk også stort oppslag i Halden Arbeiderblad den 23. mai, samme dag saken skulle behandles i kommunestyret.

I et notat NRK har motattt fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, står det beskrevet at rådmannen ikke har fått opplysninger om at selskapet Betonmast as var kommet inn på eiersiden i Norske Helsehus as:

- Jeg fikk denne beskjeden klokka 12.50 den 22. mai, sier rådmannen til NRK.

Rådmannens notat, fremført fra kommunestyrets talerstol den 23. mai 2013:

Administrasjonen mottok i går ny og omfattende informasjon fra daglig leder i Halden Byutvikling gjeldende sak 2013/73, kjøpsavtale Tyska-Hollender.

Administrasjonen har ingen mulighet til å gjøre en ny og forsvarlig utredning på så kort varsel, dvs ila et døgn.

I tillegg fikk vi i ettermiddag informasjon fra Husbanken som er relevant i saken, som vi også må vurdere.

Dersom kommunestyret ønsker rådmannens syn på den nye og omfattende informasjonen, kan det ikke gis i dette møte.

Rådmannen opprettholder med dette innstillingen i saken.


Les også:

- Sjokkerende av Høyre

Vibeke Julsrud

SJOKKERENDE. Miljøpartiets Vibeke Julsrud utelukker ikke at tomtesaken bør løftes inn for Fylkesmannen.

Foto: Privat

Vibeke Julsrud, som har frontet motstand mot tomtesalget på Tyska og Hollenderen også tidligere, er sjokkert over hvordan Høyre har håndtert saken.

- I flere år har Høyre beskyldt Halden Arbeiderparti for å ta avgjørelser i lukkede rom. Nå ser vi at partiet selv viderefører denne praksisen, og det er tydeligvis splid i Høyres gruppe og blant posisjonspartiene, sier Julsrud.

Miljøpartiet De Grønne var selv en del av den politiske posisjonen etter valget i 2011, men trakk seg fra samarbeidet tidligere i år.

Da tomtesalget ble behandlet i kommunestyret torsdag stemte Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet og tre representanter fra Høyre stemte imot salget.

- Uberettiget kritikk

- Jeg mener kritikken fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) er uberettiget.

MDG kom med et utsettelsesforslag, og 17 av Høyres medlemmer stemte for at saken skulle utsettes, sier Thor Edquist til NRK.

Da det ble klart at saken ikke ville komme til å bli utsatt, i og med at 28 av de 49 kommunestyrerepresentanet ville behandle salget, ble den behandlet.

I den sammenhengen var Høyres politikere fristilt, og det samme med posisjonens øvrige partier.'

- Det var ikke mulighet til å få enighet om utsettelse, sier Edquist.

- Ville ønsket gjennomgang

Til kritikken rundt, at rådmannen fikk nye saksopplysningene fra Halden Byutvikling as så sent som dagen i forveien før kommuenstyremøtet, svarer ordføreren

- Det hadde vært ønskelig at rådmannen hadde laget en stilling også med nye opplysninger. Økonomien i kontraktene er noe endret.

Vi betaler renter på investeringer, som allerede er gjort, og slik jeg ser det var det bedre å få inn inntekter i og med at infrastruktur tidligere har blitt bygget med lånte penger, sier han.

Til kritikken om at jernbanen kan havne inn på Tyska eller Hollenderen, og at husene dermed kan bli vanskelige å selge, svarer ordføreren at hvis tomtene berøres, vil husene bli løst inn av staten.

Les også:

Involverer millioner

Vibeke Julsrud sier det er påfallende at salget hastet såpass, at man ikke lyttet til rådmannens advarsler om usikkerhet rundt saneringskostnadene.

- Det spiller ingen rolle om et større selskap kom inn på Norske Helsehus as eierside. Det er kommunen som skal tilrettelegge tomtene, og det er høyst uklart hvor mye det vil koste å sanere områdene og fylle på ny masse.

Vi har aldri fått noen eksakte tall på dette, sier Julsrud.

Hun er heller ikke imponert over det politiske fleratallets vurderinger av tomtesalget i forhold til jernbaneplanene.

- Vi vet ikke hvor jernbanen kommer til å gå gjennom Halden. Det er ikke Halden kommune som styrer jernbanepolitikken i Norge, og hvis det bestemmes at nye spor skal gå over Tyska og Hollenderen, må disse husene rives.

- Får man solgt hus, med et slikt mulig rivningsspøkelse over seg?, spør hun.

- Burde vært lojale til rådmannen

Anne Kari Holm (Senterpartiet) sier til NRK at Sp i møter på forhånd med de øvrige posisjonspartiene sammen med Venstre, varslet at de ville gå inn for rådmannens innstilling om å la være å selge til Norske Helsehus as.

- Det er veldig uheldig, at det politiske flertallet her gikk imot rådmannen. Vi har en helt fersk rådmann, og her burde bremsen vært slått på, og saken burde ha vært utsatt og ytterligere gjennomarbeidet av rådmannen, sier Holm.

Hun sier at det var svært overraskende, at saken ikke ble utsatt i kommunestyret torsdag denne uka.

- Jeg ble nesten litt sjokkert over det som skjedde, sier hun.

- Veldig uklare tall

I likhet med De Grønne mener Anne Kari Holm, at de tall som er fremkommet fra Halden Byutvikling as, for hva det vil koste å sanere områdene, er uklare.

- Jeg håper inderlig ikke, at de utgiftene kommunen nå påtar seg knyttet til å få ryddet opp på Tyska og Hollenderen vil forverre en allerede elendig økonomisk tilstand for Haldens del, sier hun.

Hun er ikke imponert over at Betonmast as plutselig dukket opp på eiersiden hos Norske Helsehus as.

- Brevet fra Betonmast var lite forpliktende. Jeg er ikke beroliget av dette, sier Holm til NRK.no.Vurderer lovlighetsklage

Tomteområder i Halden

USIKKERHET TIL SANERINGSKOSTNADER. Fagfolk i byggebransjen, politikere og rådmannen har meldt skepsis til estimerte kostnader knyttet til sanering og rens av giftig jordsmonn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune er på ROBEK-lista, og det betyr at staten styrer over hva kommunen kan involvere seg i som belaster økonomien, og hvilke lån som kan tas opp.

- Jeg er veldig usikker på hvordan Fylkesmannen ser på dette, og om det i det hele tatt er mulig for Halden kommune å engasjere seg i tomtesanering med kommunale midler.

I så fall må vi få helt klarlagt hva dette i så fall skal gå utover av andre tjenester kommunen har plikt til å tilby innbyggerne i Halden kommune, sier Julsrud.

Nå vurderer Miljøpartiet De Grønne, om avgjørelsen i tomtesaken skal tas videre til Fylkesmannen i Østfold i form av an lovlighetsklage.

- Jeg utelukker ingenting. Vi skal umiddelbart sette oss ned og se på dette, sier Julsrud.

- Ikke sikkert vi tjener fem øre

Underveis, da debatten gikk i Halden kommunestyre torsdag 23. mai, ble politikere i posisjonspartiene fristilt.

Høyres Eirik Milde sa ifølge Halden Arbeiderblad, at det var riktig å si ja til tomtesalget.

- Det er mange investeringer i dette området vi ikke har vært enige i, men når de er gjort er det fornuftig å få noe tilbake.

Det er mulig vi ikke tjener fem øre, men jeg har et håp om at vi vil få tilbake det vi har brukt. Pluss at vi får en ny og stor bydel med parkanlegg. Får vi til det, har vi gjort jobben vår som politikere, sa han i følge avisen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: