Gode tall for tiendeklassinger i Østfold

Alle tiendeklassinger i Østfold som har søkt videregående opplæring, har fått tildelt skoleplass. Det er fylkeskommunen svært fornøyd med.

I dag får alle som har søkt videregående opplæring i Østfold svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. Skal man tro seksjonssleder i Østfold fylkeskommune, Bjørn Magnus Johansen, vil de aller fleste være fornøyd.

– Andre året vi får det til

Alle som kommer fra tiendeklasse i Østfold, har altså fått tildelt skoleplass ved førstegangsinntaket. Det er Johansen svært fornøyd med.

– Det er snakk om omlag 3500 ungdommer som har søkt og som har fått tilbud om plass. Det er andre året vi får det til og det er et puslespill som skal gå opp, sier Johansen.

Det er tilsammen nesten 11. 000 ungdommer som har søkt videregående opplæring. Av disse er det omtrent 10.400 søkere som har fått tilbud om skoleplass ved hovedinntaket.

Fullt på første året

– Når 3500 ungdommer søker videregående skole, så er det jo et puslespill som skal gå opp. Men det innebærer jo også at det er ganske fullt på første året på videregående skole, forteller han.

Hva med de som nå står på venteliste?

– Det er omtrent 300 ungdommer som nå står uten utdanningsplass ved førstegangsinnaket. De står på venteliste. Nå jobber vi hektisk med å finne plasser til andregangsinntaket 10. august, forteller Johansen.

Han er helt sikker på at de som nå står på venteliste, får en plass ved skolestart 20. august.

– En av pliktene til oss i fylkeskommunen er at alle som har rett til videregående opplæring skal få et slikt tilbud. Det er derimot ikke sikkert at de som nå ikke har fått tilbud om studieplass får førstevalget sitt, sier han.

Suppleringsinntaket er klart den 9. august.

– Da regner vi med at resten av søkerne med rett til skoleplass har fått plass, sier Johansen.

– Flinke til å søke variert

Johansen forteller at søketallene for videregående skole er litt høyere enn fjoråret.

– Vi har litt flere søkere, så vi opplever litt større utfordringer akkurat der.

Han forteller også at ungdommen i Østfold søker ganske likt fra år til år. Media og kommunikasjon og musikk, dans - og drama er populære valg.

– Vi opplevde en nedgang i søketallene til restaurant og matfag for noen år siden, men også dette tilbudet har tatt seg opp igjen i år. Ellers er det likt fra år til år.

Oppfordrer til å svare fort

Svarene på inntaket ble sendt ut mandag 16.juli, og søkeren kan da logge seg inn på nettsiden Vigi.no for å se resultatet og bekrefte eller avkrefte at man tar imot den tilbudte plassen eller venteplassen. For å logge seg inn på www.vigo.no må søkeren ha MinID.

Johansen oppfordrer alle til å svare så fort de kan.

– Svarfristen er 23. juli. Dersom du ikke har svart innen fristen, risikerer du å miste plassen, sier han.

Skolestart for videregående er mandag 20. august. De som ikke møter første skoledag uten å ha avklart dette med skolen på forhånd, risikerer å miste plassen.